Nuorisoyhteistyöverkosto Seitin logo
10.11.2017
Liikuntavammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten vapaa-ajantoiminnalla, Seitillä, on tärkeä merkitys siihen osallistuneille nuorille. Tämä käy ilmi Seitin vaikuttavuusselvityksen tuloksista.

Nuorisoyhteistyö Seitti on viiden vammaisjärjestön, Invalidiliiton, Kynnys ry:n, Lihastautiliiton, Suomen CP-liitto ry:n ja Tatu ry:n yhteistyöverkosto, joka järjestää vapaa-ajantoimintaa eri tavoin liikuntavammaisille ja pitkäaikaissairaille nuorille. Seitti myös tukee nuorten itse suunnittelemia ja toteuttamia tapahtumia. Lisäksi Seitti järjestää yhteistyössä muiden järjestöjen ja nuorisoalan kanssa tapahtumia ja tukee vammaisten nuorten yhdenvertaisuutta.

Seitin toiminnan tavoitteena on tukea nuorten itsenäistymistä, omien kokemusten jakamista, muilta oppimista ja osallisuutta. Tavoitteena on antaa nuorille rohkeutta, kokemusta yhdenvertaisuudesta ja sosiaalisia suhteita. Selvityksen perusteella tavoitteet on saavutettu hyvin ja Seitin toiminnalla on tai on ollut tärkeä merkitys toimintaan osallistuneiden nuorten elämässä.

– Seitin toiminnalle ja sen kehittämiselle on selkeä tarve myös tulevaisuudessa, vaikuttavuusselvityksen tehnyt Hanna Ihantola sanoo.

Nuorten ääni kuuluviin

Vaikuttavuusselvitys ehdottaa myös jatkotoimenpiteitä toiminnalle. Lisää nuoria pitää saada toimintaan mukaan aktiivisiksi vaikuttajiksi ja koordinaattorin tueksi. Myös seittivastaavien koulutusta pitää kehittää. Näin varmistetaan toiminnan jatkuvuus myös silloin, kun joku jää pois tehtävästä. Lisäkoulutuksella saadaan myös seittitoimintaa uusille paikkakunnille.

– Tärkeää on myös säilyttää toiminnan monipuolisuus ja kuunnella nuorten ääntä toiminnan suunnittelussa. Myös uudistuminen ja ajan hermolla pysyminen on tärkeää, jotta nuoret pysyvät mukana toiminnassa, Ihantola sanoo.

Vammaisten nuorten yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kannalta on tärkeää, että yhteisiä tapahtumia järjestetään myös muiden nuorisojärjestöjen, kuten Allianssin kanssa. Näin nuoret pääsevät oikeasti tekemisiin keskenään ja vammaisuus on sivuseikka. Tällainen toiminta parantaa myös yleistä asenneilmapiiriä yhteiskunnassa.

Tapahtumien kustannukset pitää pysyä kohtuullisina ilman lisäkustannuksia, ja avustajan mukaan otto on oltava helppoa. Yleisavustajat ovat tärkeä osa toiminnan onnistumista varsinkin niille, jotka tarvitsevat vain vähän apua tai oman avustajan mukaan saamisessa on haasteita. Seittitoiminnan on myös säilytettävä paikkansa asioiden mahdollistajana ja nuorten saatava uusia kokemuksia ja onnistumisen elämyksiä.

Hanna Ihantolan tekemään vaikuttavuusselvityksen haastatteluun osallistui yhteensä 12 entistä ja nykyistä seittinuorta. Selvityksessä tutkittiin Seitin toiminnan vaikutuksia ja merkitystä siihen osallistuneiden elämässä.

Seitin vaikuttavuusselvityksen julkistamistilaisuus pidetään lauantaina 11.11.2017 klo 13:00–15:00, Apuvälinemessuilla, Tampereen Messukeskuksessa, kokoustila Blendheim-Convair-Douglas.

Lisätietoa julkistamistilaisuudesta: Nuorisotyön suunnittelija, Seitti, Kalle Jokinen, 040 738 8089

Lisätietoa selvityksestä: Hanna Ihantola, hanna.ihantola@gmail.com

Lue koko vaikuttavuusselvitys täältä >> 
 

Jaa sosiaalisessa mediassa