Nainen täyttää kaupan hyllyä työasu yllään.
6.4.2020
Pääministeri Marinin hallitus kokoontuu tiistaina 7. huhtikuuta kehysriiheen pohtimaan, kuinka yhteiskunta pääsee jaloilleen koronakriisin jälkeen. Invalidiliitto muistuttaa hallitusta vammaisten ihmisten huomioimisen tärkeydestä. Erityisesti poikkeusoloissa yhteiskunnan tulee huomioida haavoittuvimmat kansalaisensa ja varmistaa heidän hyvinvointinsa.

Valtioneuvosto on viime viikkoina tehnyt jo monenlaisia ratkaisuja tukeakseen työelämässä toimivia siinä vaikeassa tilanteessa, jonka pandemia on aiheuttanut. Invalidiliitto pitää myönteisenä sitä, että päätöksiä on tehty näin ripeällä aikataululla. Kriisi tulee kuitenkin jättämään jälkensä koko kansantalouteen aiheuttaen lisätarvetta varsin monenlaisille korjaaville toimenpiteille. Näitä toimenpiteitä tehtäessä on huomioitava myös erityisryhmät.  

Invalidiliitto muistuttaa vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten roolista yhteiskunnassa: he voivat olla työntekijöitä, työnantajia ja yrittäjiä siinä missä muutkin kansalaiset. Heidät tulee huomioida aktiivisesti, kun tehdään työllistymistä tai yrittäjyyttä turvaavia ja edistäviä toimenpiteitä. Niitä tarvitaan nyt heti, mutta myös tuonnempana, kun luovitaan akuutista kriisistä ulos. 

Vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin tulee jatkossakin kohdentaa valtion varoja. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki sekä riskiryhmässä olevien vammaisten tai osatyökykyisten yrittäjien mahdollisuus palkata alansa asiantuntija ns. käänteisellä palkkatuella.  

Invalidiliiton jäsenyhdistys Suomen Vammaisyrittäjät ry toivoo, että vammaisten ja osatyökykyisten sekä erilaisiin riskiryhmiin kuuluvien yrittäjien toimeentulon jatkuminen varmistettaisiin takaamalla heille tarpeelliset suojausvarusteet virustartuntojen torjumiseksi. Esimerkiksi suojapleksit myymälöissä, käsidesi ja hengityssuojaimet turvaavat yrittäjää koronavirukselta ja mahdollistavat yrityksen toimintaedellytykset kriisin aikana ja sen jälkeen.  

Invalidiliiton Sopivaa työtä kaikille -konsepti edistää fyysisesti vammaisten ihmisten työllistymistä ja yrittäjyyttä. On jo olemassa monenlaisia valmiita menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla voidaan parantaa vammaisten ihmisten mahdollisuuksia päästä työelämään. Näihin menetelmiin on satsattava myös nyt, kun kriisistä luovitaan eteenpäin. Pitkälti kyse on yhteiskunnan asenteista – halutaanko kaikille ihmisille antaa yhdenvertainen mahdollisuus olla aktiivinen kansalainen? Monimuotoiset työyhteisöt ovat tutkitusti hyvinvoivia työyhteisöjä. Invalidiliitto toivoo, että suomalaisen työelämän jälleenrakennusvaiheessa huomioidaan yhdenvertaisesti myös vammaiset kansalaiset.   

Jaa sosiaalisessa mediassa