Mies pyörätuolissa kuntoutettavana.
5.1.2023
Oppaassa keskeistä on kuntoutujalähtöisyys, kuntoutustarpeen arviointi ja tavoitteet, oikea-aikaisen kuntoutuksen järjestyminen sekä kuntoutuksen vaikuttavuuden seuranta.

Kaksivuotisen hankkeen tuloksena syntynyt opas on tarkoitettu avuksi terveydenhuollon henkilöstölle lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeen tunnistamiseksi ja sinne ohjaamiseksi. Opasta voivat hyödyntää myös kuntoutuspalveluita tarvitsevat ihmiset ja opiskelijat. 

"Oppaaseen kannattaa tutustua avoimin mielin. Pidän oppaan tärkeimpänä tehtävänä tiedon välittämistä kuntoutusjärjestelmän toimintatavoista. On tärkeää, ettei kukaan vaikeasti vammainen tai pitkäaikaisesti sairas ihminen jäisi ilman tarvitsemaansa lääkinnällistä kuntoutusta sen vuoksi, että hänet kohdanneet terveydenhuollon ammattilaiset eivät tunnistaneet kuntoutustarvetta tai tienneet kuinka käynnistää kuntoutusprosessi", toteaa Invalidiliiton asiantuntija Riitta Saksanen

Oppaassa annetaan tukea myös kuntoutuspalveluiden johtamistyöhön. Tässä keskeistä on vahvistaa kuntoutusammattilaisten toimintakykyosaamista. Kuntoutustarpeen määrittelyssä keskeistä on asiakkaan toimintakyky ja siihen vaikuttaminen. 

Opas koottiin sosiaali- ja terveysministeriön nimittämien ohjausryhmän ohella eri ikäryhmiin sekä aistivammoihin paneutuvien asiantuntijatyöryhmien ja erillisen ohjausryhmän yhteistyönä. Mukana olivat lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneiden kuntoutuksen työryhmät. Lisäksi oppaan valmisteluun osallistuivat näön ja kuulon kuntoutuksen työryhmät sekä Neuropsykiatriset häiriöt – tukitoimet ja kuntoutus -työryhmä. Oppaassa on myös erillinen luku kuntoutumisesta mielenterveys- ja päihdehäiriöissä. Sosiaali- ja terveysministeriö oli pyytänyt kaikkiin työryhmiin edustajat Vammaisfoorumista.

Linkki Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet 2022 –oppaaseen 

Jaa sosiaalisessa mediassa