Kuvituskuva.
1.7.2021
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lait on hyväksytty eduskunnassa 23.6.2021. Invalidiliitto on tyytyväinen, että sen ajamat kirjaukset koskien palveluiden esteettömyyttä ja vammaisneuvostojen osallisuutta vahvistuivat vielä viime metreillä eduskuntakäsittelyssä.

Sote-uudistusta on tehty monen hallituksen voimin. Näkemys, jonka mukaan on järkevää siirtää sote-palvelujen järjestämisvastuu pois yksittäisiltä kunnilta, on laajasti jaettu. Uudistus on tehtävä, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat yhdenvertaisesti kaikkien ihmisten saatavilla. Nyt hyväksytyssä mallissa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirretään kunnilta ja kuntayhtymiltä 22 järjestäjän vastuulle. Hyvinvointialueita perustetaan 21 ja lisäksi Helsingin kaupungilla on em. tehtävien järjestämisvastuu omalla alueellaan.  

Esteettömät palvelut 

Invalidiliitto on korostanut vuosien ajan, että sote-uudistuksessa on huomioitava läpileikkaavasti palvelujen esteettömyys ja saavutettavuus. Vain näin voidaan varmistaa vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten yhdenvertainen kohtelu.  

– Invalidiliitto on kiinnittänyt jatkuvasti huomiota palveluintegraatioon ja katkeamattomiin hoitoketjuihin, jotka ovat tärkeitä erityisesti paljon palveluita tarvitseville henkilöille. Palveluja kehitettäessä on tärkeää huomioida käyttäjät ja Invalidiliitto onkin muistuttanut vammaisneuvostoista yhtenä osallistamisen kanavana, sanoo Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson.  

Liitto on edistänyt näitä vammaisten ihmisten kannalta merkityksellisiä teemoja niin kasvokkaisissa tapaamisissa poliittisten päättäjien ja virkamiesten kanssa kuin erilaisissa kirjallisissakin kannanotoissa jo pitkään. Kuluneena keväänä Invalidiliiton edustajia on ollut kuultavana niin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kuin perustuslakivaliokunnassakin, jälkimmäisessä Vammaisfoorumin edustajana.  

Toimeenpano ratkaisee 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan toukokuisessa lausunnossa edellytettiin, että palveluiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevaa tekstimuotoilua vahvennetaan. Samoin vammaisten henkilöiden osallisuuteen kiinnitettiin huomiota. Valiokunta perusteli näkemyksiään YK:n vammaissopimuksen artikloilla. YK:n vammaissopimukseen on Invalidiliittokin vedonnut, kun on tuonut vammaisnäkökulmia poliittisten päättäjien tietoisuuteen.  

Perustuslakivaliokunnan edellyttämät tarkennukset hallituksen esitykseen tulivat kirjatuiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan kesäkuiseen mietintöön, jonka eduskunta hyväksyi. Näin ollen "hyvinvointialueen on turvattava järjestämisvastuullaan olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen esteettömyys ja saavutettavuus". Lisäksi hyvinvointialueiden vammaisneuvostojen asema vahvistuu alkuperäiseen esitykseen nähden.  

– Kiitän kansanedustajia viisaista linjauksista. Nämä Invalidiliitonkin pitkään vaatimat tekstimuotoilut kyllä ilahduttavat, kunhan sitten muuttuvat aikanaan käytännöksi ja todelliseksi osallisuudeksi. Toimeenpano ratkaisee, toteaa Andersson. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta korostaa mietinnössään myös kansalaisjärjestöjen merkitystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, ennaltaehkäisevässä toiminnassa, asiantuntijana ja palvelujen tuottajana. Mietinnössä tunnistetaan ilahduttavalla tavalla järjestökentän monimuotoisuus ja mahdollisuus kumppanuuteen niin kuntien kuin hyvinvointialueidenkin kanssa.  

Invalidiliittokin on lausunnoissaan pitänyt esillä sitä, että hyvinvoinnin tukemisessa ja terveyden edistämisessä on syytä hyödyntää myös kolmannen sektorin ja järjestöjen osaamista.  

Hyvinvointialuevaalit lähestyvät 

Heinäkuun ensimmäisenä päivänä perustettaville hyvinvointialueille siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät.  

Ennen tammikuussa 2022 toimitettavia aluevaaleja hyvinvointialueiden toiminnasta vastaa väliaikaishallinto. Invalidiliitto muistuttaa, että järjestöt on otettava alusta asti tiiviisti mukaan toimeenpanotyöhön. Vaalien jälkeen ohjat ottaa aluevaltuusto. Invalidiliitto kerää aiheesta näkemyksiä vaikuttamistyönsä tueksi, vastaathan sinäkin hyvinvointialuevaaleja koskevaan kyselyyn. Vastaa kyselyyn tämän linkin takaa.

Lue lisää sote-uudistuksesta Invalidiliiton kotisivuilta.

Tutustu myös sosiaali- ja terveysministeriön sote-uudistusivuihin.

Lisätietoa: Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja, Invalidiliitto, laura.andersson@invalidiliitto.fi

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa