10.11.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessaan, että se on asettanut Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Kalle Könkkölän selvittämään tapoja toteuttaa vammaispalveluihin kohdistuvia säästöjä. Lähtökohtana on taata vammaisille henkilöille myös tulevaisuudessa riittävät palvelut.

20.5.2016

Säästöt ovat osa hallituksen reformia, jolla kuntien kustannuksia karsitaan vähentämällä niiden tehtäviä ja velvoitteita. Selvitystyön tavoitteena on löytää vaihtoehtoja hallituksen linjaamille säästöille.

Lisäksi toimeksiantoon kuuluu, että selvityshenkilö arvioi ehdotustensa kustannusvaikutukset asiakkaille ja palveluista vastaaville toimijoille yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa laatii ehdotustensa pohjalta vammaispalveluja koskevan erityislain soveltamisalaa koskevat säännösehdotukset sekä arvioi, onko nykyinen vammaispalveluja koskeva asiakasmaksulainsäädäntö tarkoituksenmukainen.

Selvitystyön tuloksia hyödynnetään vammaislainsäädännön uudistamisessa.

Könkkölä tavoittelee hyvää keskustelua

Kalle Könkkölä kertoo, että hän ryhtyy tekemään selvitystyötä avoimin mielin. Hänen tarkoituksenaan on saada aikaan keskustelua, ja hän aikoo järjestää kierroksen, jonka aikana kuullaan niin yksityishenkilöitä kuin järjestöjenkin edustajia.

– Avaan sunnuntaina 15.5. Facebookissa Selvitysmies-nimisen sivun, jossa jokainen voi kertoa, millaisia säästöjä itse painottaisi. Kannustan sivullani keksimään ratkaisuja säästöistä valittamisen sijaan, kertoo Könkkölä.

Ensimmäinen kysely on avattu

Voit käydä kertomassa omat näkemyksesi ensimmäiseen aiheesta tehtyyn kyselyyn

Selvitysaika on 15.5.–15.10.2016.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Jaana Huhta, STM, p. 0295 163 407, etunimi.sukunimi@stm.fi

toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä, Kynnys ry, p. 0500 503 516, etunimi.sukunimi@kynnys.fi