YK:n lippu sinisellä taustalla.
3.6.2020
Invalidiliiton YK:n vammaissopimus yhdenvertaisuuden mahdollistajana -verkkokurssi jalkauttaa vammaissopimuksen ydinasioita.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista tuli Suomen osalta voimaan 10.6.2016. Kohta vietetään siis ratifioinnin neljättä vuosipäivää. Vammaissopimuksen sisältöä ei kuitenkaan vielä tunneta tarpeeksi, eikä siihen osata vedota, vaikka se on oikeudellisesti sitovaa lainsäädäntöä.

Sopimuksen moniulotteisuus yllätti. Kurssin aikana sai laajemman kuvan siitä, mihin kaikkeen vammaissopimus liittyy ja missä yhteydessä siihen voi vedota yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Uskon saaneeni kurssilta lisää materiaalia esimerkiksi kokemustoimijan tehtävään sekä myös henkilökohtaisessa elämässä tukea mahdollisesti eteen tuleviin tilanteisiin, joissa sopimusta on mahdollista hyödyntää, kertoo yksi kurssiosallistujista.

Invalidiliitto on kouluttanut sopimuksen sisältöä jo vuodesta 2012 ja juuri päättyi 13.  verkkokurssi aiheesta. YK:n vammaissopimus yhdenvertaisuuden mahdollistajana -verkkokurssilla perehdytään siihen, miten sopimuksen avulla on edistetty vammaisten ihmisten oikeuksia, miten sopimus on toteutunut käytännössä vammaisten ihmisten arjessa ja miten vammaisten henkilöiden oikeuksia voi puolustaa vammaissopimuksen ja yhdenvertaisuuslain mukaan. 

Verkkokurssin osaamistavoitteet toteutuivat

Kurssilla oli selvät osaamistavoitteet ja ne saavutettiin myös kurssilaisilta saadun palautteen mukaan. Lupasimme, että kurssin jälkeen kurssilainen osaa:

  • kertoa YK:n vammaissopimuksen sisällöstä ja sen merkityksestä
  • kertoa miten YK:n vammaissopimusta on hyödynnetty Invalidiliitossa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden varmistajana
  • hyödyntää YK:n vammaissopimusta omien ja muiden vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämisessä
  • tunnistaa vammaisiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää ja hyödyntää yhdenvertaisuuslain mukaisia välineitä kohdatessasi syrjintää.

Kurssimateriaaleina olivat YK:n vammaissopimus, yhdenvertaisuuslaki sekä videot ja linkit muihin materiaaleihin. Vammaissopimuksesta käsiteltiin erityisesti osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja syrjintää sekä naisia, lapsia, itsenäistä elämää ja työllisyyttä käsitteleviä artikloja. Kurssilla käytiin keskusteluja ja tehtiin erilaisia tehtäviä, jotka suorittamalla sai todistuksen ja 1.5 opintopistettä Opintokeskus Siviksen kautta.

Kurssi järjestettiin verkko-opiskeluna, joka toteutettiin esteettömässä Moodlerooms-oppimisympäristössä. Kurssi kesti neljä viikkoa.

Verkkokurssilla käytiin vilkasta keskustelua

Joka maanantaina oli suosittu verkkokeskustelu, jossa käsiteltiin edellisen viikon kurssin sisältöä Invalidiliiton yhteiskuntasuhdeyksikön asiantuntijoiden kanssa. Osallistujat kokivat nämä epäviralliset keskustelut erittäin antoisina.

“Kiitos, olen saanut sitä mitä odotin ja paljon enemmän. Yhteiset keskustelut ovat olleet parasta. Ihan superhyvä! Ehkä paras IL-kursseista, koska edellytti aktiivista omaa panosta.”

Kurssilaiset olivat muutenkin tyytyväisiä kurssiin, kokivat sen hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi. Kurssin ilmapiiri koettiin hyväksi ja ohjaajien asiantuntemusta arvostettiin korkealle.“Materiaali verkossa oli todella hyvää, videoineen. Tosi paljon luettavaa, asiaa, joka olisi pitänyt olla tiedossa jo kauan aikaa sitten. Kurssi oli hyvin rakennettu!”

“Verkkokurssi on ollut hyvin rakennettu. Paljon asiaa, joita pureskelen vielä mielessäni. Koska olen mukana yhdistystoiminnassa sekä vaikuttajaverkostossa, on todella hyvä osata faktoja taustalla. Olisin tarvinnut näitä tietoja työelämässä ollessani kauan sitten. Hyvä, että nyt sitten. Syrjintäasioissa osaan nyt ottaa kantaa oikeisiin asioihin, eikä minun tarvitse itse hyväksyä syrjintää.”

Hyödylliseksi koettu kurssi järjestetään jälleen syksyllä 2020


Vammaissopimus on oivallinen ja välttämätön lisä täydentämään kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, jotka yhdessä muodostavat perustan niin kansainväliselle kuin kansalliselle ihmisoikeustyölle.

Elämme suurten mullistusten aikakautta, jolloin kaikkinainen ihmisoikeuksien puolustaminen on haastavaa ja sitä taustaa vasten myös välttämätöntä. Vammaissopimuksen arvopohja on vahva. Sen varaan on hyvä rakentaa myös kaikki se arkityö, jota me Invalidiliitossa pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti teemme tavoitteenamme yhdenvertainen ja esteetön Suomi, Invalidiliiton lakimies ja kurssin ohjaaja Petteri Pitkänen vetää yhteen.

Seuraava kurssi järjestetään syksyllä 28.9.-18.10.2020. Ilmoittautumiset 18.9. mennessä.

Lue myös kurssille osallistuneen kokemustoimija Niina Kiintosen blogi kurssin annista IT-lehden verkkosivuilta. 
 

Jaa sosiaalisessa mediassa