Mies pyörätuolissa kuntoutettavana.
16.5.2023
Invalidiliitto on allekirjoittanut yhdessä yli 30 muun järjestön kanssa hallitusneuvottelijoille suunnatun kannanoton, jossa muistutetaan sairauksien ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen merkityksestä paitsi ihmisten hyvinvoinnille, myös taloudelle. Ennaltaehkäisevät toimet vähentävät hoidon tarvetta, mikä helpottaa myös sote-alan henkilöstöpulaa ja pienentää hyvinvointialueiden kustannuksia.

Terveydestä ja hyvinvoinnista ei saa tinkiä – hallituspohjasta riippumatta. Talouden sopeutustoimia suunniteltaessa on arvioitava niiden vaikutukset sekä yleiseen kansanterveyteen että eri väestöryhmiin ja elämäntilanteisiin. Hyvinvointialueille tulee osoittaa riittävät resurssit, jotta kansalaisten toimintakyky ja osallisuus eivät vaarannu. Oikea-aikaiset, hyvinvointia edistävät palvelut vähentävät erikoissairaanhoidon ja laitoshoidon tarvetta ja kustannuksia sekä mahdollistavat monelle aktiivisen elämän, kuten työssäkäynnin tai opiskelun. Esimerkiksi kuntoutus paitsi parantaa vammaisen henkilön hyvinvointia ja elämänlaatua myös vahvistaa työ- ja toimintakykyä. 

"Hyvinvointiyhteiskunnastamme uhkaa tulla pahoinvointiyhteiskunta, jos talouden tasapainottamisen nimissä kohdennetaan leikkauksia haavoittuviin ihmisryhmiin, kuten esimerkiksi vammaisiin", sanoo Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson.  

Ennestäänkin niukasti resursoitujen vammaispalveluiden leikkaaminen heikentäisi merkittävästi vammaisten ihmisten mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään.  Oleellista on, että Suomen ratifioimaa YK:n vammaisyleissopimusta noudatetaan ja vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista edistetään myös alkaneella vaalikaudella.

Järjestöjen kannanotto: Terveydestä, työ- ja toimintakyvystä ei pidä säästää (pdf). Allekirjoittajina yli 30 järjestöä, joiden joukossa on niin potilas-, omais- kuin vammaisjärjestöjäkin.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa