6.9.2017
Invalidiliitto ja sen yhteistyökumppanit ovat hakeneet rahoitusta tutkimukselle, jossa selvitetään selkäydinvammaisten henkilöiden terveyttä ja toimintakykyä. Lisäksi tutkimus kartoittaa selkäydinvammaisten henkilöiden esteettömyyden haasteita ja näiden tekijöiden välisiä yhteyksiä Suomessa. Rahoituksen toteutuminen selviää loppuvuodesta.
Kuva
tutkimus selkäydinvammasta

 

Tutkimusryhmä muodostuu Invalidiliiton, Selkäydinvammaiset Akson ry:n, THL:n, HUS:n, Tays:n, Oys:n ja Seinäjoen keskussairaalan asiantuntijoista. Tutkimuksen kohderyhmänä arvioidaan olevan 1 200 henkilöä. Mahdollinen tutkimus toteutetaan vuosina 2018–2020. 

Kevään 2011 jälkeen selkäydinvammojen akuuttihoito, välitön kuntoutus ja elinikäinen monialainen seuranta, hoito ja kuntoutus on keskitetty valtakunnallisesti kolmeen yliopistosairaalaan: Ouluun, Tampereelle ja Helsinkiin. 

Tutkimuksesta hyötyvät kaikki osapuolet. Yliopistosairaalat saavat potilaille päteviä itsearviointimenetelmiä, jotka ovat diagnooseista riippumattomia ja mahdollistavat potilasryhmien vertailun ja toiminnan kehittämiseen. Ne saavat tietoa myös siitä, mitä potilaille tapahtuu sairaalan ulkopuolella. 

– Me järjestöt taas saamme tietoa siitä, mitä kuntoutujille kuuluu tällä hetkellä, Invalidiliiton tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala.

Hiekkalan mukaan Suomessa tarvitaan tutkittua tietoa selkäydinvammaisten elämästä, jotta heidän tarvitsemiaan palveluja voidaan kehittää.

– Tavoitteena on, että selkäydinvammaiset henkilöt voisivat elää elämäänsä yhdenvertaisesti ja esteettömästi.

Tutkimuksen aihe sopii myös erittäin hyvin sekä Akson ry:n tavoitteisiin että Invalidiliiton visioon. Akson ry:n tavoitteina on muun muassa selkäydinvammaan liittyvän tutkimuksen edistäminen Suomessa sekä yleinen vaikuttamistyö selkäydinvammaisten oikeuksiin liittyen. Invalidiliiton visiossa taas korostuu yhdenvertainen ja esteetön Suomi.

Lue lisää Invalidiliiton kotisivuilta >>

Lisätietoja: dosentti, tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala, etunimi.sukunimi(at)invalidiliitto.fi.

Kansainvälistä selkäydinvammapäivää (SCI-day) vietettiin 5. syyskuuta. Suomesta mukana olivat Invalidiliitto ry, Selkäydinvammaiset Akson ry, Validia Kuntoutus ja HUS.

Jaa sosiaalisessa mediassa