15.3.2018
Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa Invalidiliiton vastaava esteettömyysasiantuntija Marika Nordlund ja lakimies Elina Nieminen kirjoittavat siitä, miten Trafin muutosesitykset esteettömästä autosta ovat vaarantamassa pyörätuolissa matkustavan liikuntavammaisen turvallisuuden.

Millainen on esteetön auto? Sellainen, missä voi matkustaa turvallisesti minkäkokoisella pyörätuolilla tai sähkömopolla tahansa. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on muuttamassa esteettömän auton teknisiä vaatimuksia. Me Invalidiliitossa olemme huolissamme siitä, että muutokset vaarantavat pyörätuolissa matkustavan liikuntavammaisen turvallisuuden.

Jotta pyörätuoli tai sähkömopo pääsee turvallisesti ajoneuvon kyytiin, tarvitaan leveyssuunnassa oleva yhtenäinen ja turvallinen luiska tai standardit täyttävä pyörätuolinostin. Liikuntavammainen matkustaja ei yleensä pysty nousemaan pois pyörätuolista, joten matkustaja ja pyörätuoli matkaavat yhdessä autoon luiskaa pitkin. 

Mitä jyrkempi luiska, sitä vaarallisempi kulku. Turvalliseksi määritelty esteettömän luiskan enimmäiskaltevuus on 8 prosenttia. Trafi esittää luvuksi 14 prosenttia tai kiinnitysvöiden kanssa jopa 21 prosenttia.

Yleisimpien uusimpien sähköpyörätuolien ja -mopojen valmistajien antamat turvallisuusohjeet kieltävät yli 14 prosentin jyrkän nousun kaatumisvaaran takia. Osaa pyörätuoleista ei edes saa nousemaan näin jyrkkään kulmaan. Jyrkkyys lisää myös riskiä kaatua sivuttaissuunnassa, koska luiskassa ei ole kaidetta. Jos kyseessä on 150–200 kiloa painava sähköpyörätuoli ja vaikka 50 kiloa painava ihminen, painoa voi olla helposti jopa 250 kiloa. Lisäksi Trafi ehdottaa vaihtoehtoisesti pyörätuolia varten nostinta, jonka ei tarvitse olla standardoitu. Miten Trafi voi taata näillä ehdotuksilla turvallisen sisäänmenon autoon?

Toinen turvallisuutta vaarantava seikka Trafin muotoilussa on pyörätuolipaikan kaltevuus auton sisällä. Se voi olla pitkittäissuunnassa nousevasti jopa viisi prosenttia. Kuka suostuisi matkustamaan autossa vinossa erityisesti silloin, kun vamma jo muutenkin vaikeuttaa istumista?

Kannatamme norminpurkua, mutta emme turvallisuuden kustannuksella. Jos Trafin muutokset toteutuvat, syntyy pahimmassa tapauksessa peruuttamattomia henkilövahinkoja, joita kukaan ei varmasti toivo.

Lisätietoa: Marika Nordlund, Invalidiliiton vastaava esteettömyysasiantuntija, 050 492 3020, marika.nordlund@invalidiliitto.fi ja Elina Nieminen, Invalidiliiton lakimies, 09 613 191, elina.nieminen@invalidiliitto.fi.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipideosastolla 15.3.2018.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa