Kädet suojaavat pientä taloa. Kuvituskuva.
14.9.2023
Jokaisella on oikeus olla omassa kodissaan ja lähisuhteissaan turvassa. Aina tämä ei kuitenkaan toteudu ja silloin voi hakea apua esimerkiksi turvakotipalveluista. Turvakotien tulisi olla yhdenvertaisesti kaikkien apua tarvitsevien saavutettavissa.

Apulaisoikeusasiamiehen saaman selvityksen mukaan kaikki THL:n järjestämisvastuulla olevat turvakodit eivät ole esteettömiä (tilanne loppuvuonna 2022). Apulaisoikeusasiamies katsoo, että turvakotien ja turvakotipalvelujen esteettömyyden pikainen parantaminen on välttämätöntä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi ja laissa säädettyjen oikeuksien turvaamiseksi.

Vaikka puutteita vielä on, turvakotien esteettömyyttä on parannettu monin tavoin viime vuosina. Invalidiliiton esteettömyysasiantuntijat ovat laatineet tarkistuslistan turvakotien esteettömyyden itsearviointia ja kartoitusta varten sekä järjestäneet turvakodeille koulutusta aiheesta. Invalidiliitto kannustaa jatkamaan aloitettua kehitystyötä sekä huomioimaan esteettömyyden jo tilojen valinnassa sekä niiden peruskorjausten ja uudisrakentamisen yhteydessä. 

Lue lisää aiheesta järjestöasiantuntija Sanna Leppäjoki-Tiistolan blogista Vammaisuus lisää haavoittuvuutta ja riskiä kohdata väkivaltaa (julkaistu 12.9.) 

Jaa sosiaalisessa mediassa