Jalat polskivat uima-alaassa Härmän kuntoutuskeskuksessa.
16.12.2019
Tiesitkö, että lomien vaikutuksia lomailijoihin tutkitaan ja vaikutukset todistettavasti näkyvät? Näin kerrottiin lomajärjestöjen järjestämässä seminaarissa, joka käsitteli lomatoiminnan vaikuttavuutta.

Asiaa ovat tutkineet lomajärjestöt, jotka ovat myös tilanneet selvityksiä ja tutkimuksia ulkopuolisilta toimijoilta kuten Kuntoutussäätiö ja Itä-Suomen yliopisto. Myös STM ja STEA ovat selvittäneet asiaa.

Tulokset osoittavat lomilla olevan merkittäviä, positiivisia vaikutuksia lomailijoiden hyvinvointiin. Tuettujen lomien vaikutukset kestävät myös pidempään verrattuna muihin lomiin. STM:n tekemän sosiaalisen lomatoiminnan selvityksen mukaan 75 %:lla lomailijoista kokemus henkisestä hyvinvoinnista oli myönteinen. Yhtä suuren osan mielestä lomat vaikuttivat sosiaalisiin suhteisiin positiivisesti. Arjessa selviytyminen parantui jollain tavalla 72 %:lla lomailijoista ja 66 %:lla vastaajista loma vaikutti kuntoon, terveyteen tai liikunta-aktiivisuuteen. (STM, 2019.)

Myös Kuntoutussäätiön tutkimuksen perusteella tuetun loman vaikutukset etenkin arjessa jaksamiseen ovat merkittäviä. Tulokset ovat kiistattomat etenkin henkisen hyvinvoinnin lisääntymisen osalta; jopa 95 % vastaajista koki sen lisääntyneen perheloman myötä. (Korkiala & Puumalainen, 2015.)

Hämmästyttävä oli myös Erika Mäntylän laadullisen tutkimuksen tulos siitä, että joillekin henkilöille lomalla saattaa olla käänteentekeviä vaikutuksia koko heidän elämäänsä. Tämän johtuu henkilön psyykkisen sekä fyysisen liikkumatilan laajenemisesta. Ihmisen niin kutsutut toimijauskomukset itsestään muuttuvat positiivisemmiksi ja hän muuttaa käsitystään siitä, mitä uskoo itselleen olevan mahdollista, mitä uskaltaa tavoitella ja mihin luottaa.

Perheiden elämässä lomien käänteentekevät vaikutukset näkyivät mm. työllistymisenä, rohkeutena muuttaa toiselle paikkakunnalle, uuden työpaikan hankkimisena, uusien liikuntaharrastusten aloittamisena, rohkeutena hakea erikoislukioon ja päästä sisään. Kaikille loman vaikutukset eivät ole yhtä järisyttäviä – tuettu loma ennen kaikkea virkistää, pitää yllä toimintakykyä ja kohottaa mielialaa. 

Olisiko sinulla tai asiakkaallasi loman tarvetta? Nyt on aika hakea vuoden 2020 lomille!

Tuettuja lomia myönnetään sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein.

Lisätietoja: 
Invalidiliiton sivuilta >>
Maaseudun Terveys- ja lomahuollon sivuilta >>

Jaa sosiaalisessa mediassa