kuvituskuva.
7.12.2021
Pohjoismaisten liikuntavammajärjestöjen yhteistyöjärjestö NHF:n 75-vuotisjuhlien kunniaksi järjestettiin marraskuussa Tanskassa juhlaseminaari.

Seminaarin teemana oli YK:n vammaisoikeuksien sopimus, josta oli nostettu esiin vammaispolitiikka, työelämä ja sen esteet, esteetön suunnittelu sekä vammaisiin ihmisiin kohdistuva syrjintä ja vihapuhe. Puhujiksi oli kutsuttu pohjoismaisia vammaisuuden tutkijoita ja asiantuntijoita.  

Sata pyörätuoliluiskaa Reykjavikiin 

Professori Inger Marie Lid Norjasta pohti YK:n vammaisoikeuksien sopimukseen peilaten erilaisia strategioita ja tekoja, joiden avulla voidaan poistaa esteettömyyden esteitä yhteiskunnassa. Innostavassa videotervehdyksessään liikuntavammainen islantilainen perheenisä Haraldur Thorleifsson kertoi menestyksekkäästä kampanjastaan, jossa rakennettiin sata pyörätuoliluiskaa liiketilojen oville Reykjavikissa. Niitä rahoittamaan ja rakentamaan saatiin väkeä rakentajista aina presidenttiin asti. Apulaisprofessori Pauli Rautiainen kertoi esimerkin esteettömyysmääräyksiä kiertävästä asuntosuunnittelusta Suomesta. Hän käytti esimerkkinä uudisasuntotuotannosta pientä asuntoa, missä siirrettävän väliseinän avulla voitiin erottaa eteinen ja kylpyhuone toisistaan. 

Miten poistetaan työllistymisen esteitä? 

Projektipäällikkö Mona Larsen ja viestintäpäällikkö Kurt Holm Nielsen Tanskasta puhuivat vammaisten ihmisten korkeasta työttömyysasteesta sekä siitä, mitä mahdollisuuksia heillä on tulla osaksi avoimien työmarkkinoiden työntekijöitä ja mitä strategioita työllistymisen esteiden poistamisessa tulisi käyttää. He peräänkuuluttivat tiivistä yhteistyötä vammaisjärjestöjen, työvoimaviranomaisten ja työnantajien välillä. 

Tutkija, esteettömyysasiantuntija Anni Kyröläinen kertoi Suomen työ- ja elinkeinoministeriölle tekemästään selvityksestä vammaisten ihmisten työllistymisen rakenteellisista esteistä ja niiden poistamisesta. Palvelut ovat pirstaloituneita, eikä niistä usein tiedoteta riittävästi. Paljon on myös asenneongelmia ja ymmärtämättömyyttä, haluttomuutta tukea ja poistaa esteitä vammaisten ihmisten työllistymisen mahdollistamiseksi. 

Vihapuhe ja syrjintä eivät saa vaientaa vammaisten ihmisten ääntä 

Seminaaripäivän päätteeksi Tanskan Ihmisoikeusinstituutin johtaja Nikolaj Nielsen, tanskalainen entinen kansanedustaja Kristian Hegaard ja Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson puhuivat vammaisiin ihmisiin kohdistuvasta vihapuheesta sekä muusta syrjinnästä lainsäädännön, tutkimuksen ja henkilökohtaisten kokemusten valossa. Yleisöä haastettiin miettimään, voidaanko vihapuhetta poistaa. Puhujat tunnistivat pohjoismaissa yleistyneen vammaisiin ihmisiin kohdistuvan syrjinnän sekä vihapuheen.  

Hegaard kertoi kansanedustajana ollessaan alkaneensa julkistaa sosiaalisessa mediassa saamiansa vihaviestejä, esimerkiksi tappouhkauksia ja näin tuoda esiin, että häntä ei pelotella. Gustafsson toi esille, että haavoittuvassa asemassa oleviin vammaisiin ihmisiin kohdistuva vihapuhe on erityisen tuomittavaa ja että poliisin pitää selvittää vammaiseen henkilöön kohdistuvan rikoksen motiivi, jotta voidaan käyttää rangaistuksen ankaroittamisperustetta. Puhujien yhteinen viesti oli, että vammaisiin kohdistuvasta syrjinnästä ja vihapuheesta ei saa vaieta. Sitä pitää tutkia, siitä pitää puhua, siitä pitää saada rangaistuksia. Ennen kaikkea vihapuhe ei saa estää vammaisten ihmisten tasavertaista osallistumista elämään ja poliittiseen vaikuttamiseen. 

Kuvituskuva.
Invalidiliiton hallituksen varapuheenjohtaja Riitta Jolanki.

Tarvetta vertailukelpoiselle pohjoismaiselle tutkimukselle 

Juhlaseminaarin jälkeisenä päivänä järjestettiin NHF:n hallituksen kokous. Kokouksessa tuotiin esille, että pohjoismaissa ollaan eri vaiheessa YK:n vammaisoikeuksien sopimuksen käytännön toteuttamisessa ja soveltamisessa. Suomi ja Islanti nähtiin mallimaina, joissa kansallista lainsäädäntöä on uudistettu YK:n vammaissopimus huomioiden. 

Hallitus päätti hakea rahoitusta yhteispohjoismaiseen jäsenkyselyyn, jonka pohjalta laadittaisiin selvitys liikuntavammaisten ihmisten arjessa selviytymisestä. Pohjana kyselylle on Invalidiliiton vuonna 2017 tekemä jäsenkysely. 

Invalidiliiton hallituksen varapuheenjohtaja Riitta Jolanki on tänä vuonna NHF: n puheenjohtaja. Jolanki ja liiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Ylva Krokfors osallistuivat juhlaseminaarin suunnitteluryhmään.  

Tutustu juhlaseminaarin videomateriaaleihin ja esittäjien PowerPoint-esityksiin. 

Lisätietoa: Ylva Krokfors, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto, ylva.krokfors@invalidiliitto.fi.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa