kuvituskuva.
30.5.2022
Monet meneillään olevat yhteiskunnalliset muutokset koskettavat vammaisia ihmisiä: sote-uudistus, palveluiden siirtyminen hyvinvointialueille ja vammaispalveluiden uudistus. Muutoksissa on tärkeää kuunnella ja hyödyntää vammaisten kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien ääntä. Vammaiset ihmiset tarvitsevat intoa ja rohkeutta sekä tietoja ja taitoja vaikuttaa omaa ja muiden samassa tilanteessa olevien elämää koskeviin asioihin.

Vaikuttajavalmiuksia tarjoaa Invalidiliiton Vahvaksi vaikuttajaksi -valmennus, johon osallistuu 24 vammaista henkilöä eri puolilta Suomea. Valmennus sisältää lähiopetusta, verkkotapaamisia, pienryhmätyöskentelyä sekä kolmen valmentajan antamaa henkilökohtaista sparrausta.  

– Koulutuksen ja valmennuksen yhdistelmää kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa ja olemme saaneet mukaan kolme hyvää valmentajaa Helena Skogströmin, Markku Salmisen ja Jarmo Tirin, toteaa koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen tyytyväisenä. 

Vaikuttamistaidoilla on kysyntää 

Valmennus starttasi lähitapaamisella Nokialla. Viikonlopun aikana motivoituneet vaikuttajat tutustuivat toisiinsa ja valmentajiinsa sekä saivat eväitä vaikuttamiseen.   

– Valmentajana todella iloitsin osallistujien aktiivisuudesta ja halusta kehittyä vaikuttajiksi, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa, toteaa Skogström.  

Myös osallistujat kokivat viikonlopun antoisaksi. Erityistä kiitosta saivat kouluttajien ammattitaito sekä hyvä yhteishenki.    

Valmennus kestää joulukuuhun asti. Osallistujat tekevät valmennusprosessinsa aikana vaikuttamissuunnitelman ja viimeisessä tapaamisessa raportoivat suunnitelman toteutumisesta.  

Vaikuttamiseen liittyvillä taidoilla on kysyntää, ja valmennukseen tulikin jopa 60 hakemusta. Valmennuksen lisäksi vaikuttamisesta kiinnostuneille on tarjolla syksyllä pilotoitava Yhdistysvaikuttaja-verkkokoulutus, jota työstetään parhaillaan Opintokeskus Siviksen ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton johdolla.    

-Invalidiliitto haluaa panostaa vaikuttajien koulutukseen, sillä strategiansa mukaisesti liitto haluaa olla vahva vaikuttaja – myös paikallisella ja alueellisella tasolla, toteaa järjestöjohtaja Terhi Jussila valmennuksen avauspuheenvuorossa. 

Jaa sosiaalisessa mediassa