Ryhmä pyöräretkellä.
16.5.2022
Liikunta kohentaa toimintakykyä ja parantaa niin fyysistä kuin psyykkistä jaksamista. Validia kuntoutus on järjestänyt liikuntapainotteisia kuntoutusjaksoja selkäydinvammaisille henkilöille jo 20 vuoden ajan.

Liikuntapainotteiset kuntoutusjaksot on tarkoitettu selkäydinvammaisille, jotka hyötyvät ohjauksesta ja ideoista soveltuvan liikuntaharrastuksen löytämiseksi. Jakso sisältää soveltavaa liikuntaa vertaisryhmässä sekä eri terapiamuotoja kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuntoutusjaksolta kuntoutuja saa uusia ideoita, tukea ja monipuolisuutta omaan harjoitteluun. Monet liikuntapainotteiselle jaksolle osallistuneet ovat saaneet lisää valmiuksia kehittää toimintakykyään arjessa sekä löytäneet mielekkään tavan liikkua yksin tai ryhmässä.  

Yhdessä vertaisten kanssa 

Liikuntapainotteisilla kuntoutusjaksoilla keskeisenä osana kuntoutusta on vertaistuki. Vertaisten lisäksi kuntoutusjaksolla on mukana aina myös vertaiskuntouttaja. Vertaisten ja vertaiskuntouttajan kanssa jaetut kokemukset mahdollistavat uusia oivalluksia ja tukevat liikuntaharrastuksen löytymistä arjessa.  Osallistujat tutustuvat jaksolla uusiin ihmisiin ja merkittävä osa jaksoa onkin kuntoutujien keskenään tapahtuva ajatusten ja kokemusten vaihtaminen. Osallistujat voivat olla vuoden tai kaksi vamman kanssa eläneitä tai jo kokeneempia konkareita, joilla on kokemusta jo pidemmältä ajalta selkäydinvamman kanssa elämisestä.  

Pyörätuoliretkeilijöitä pitkospuilla.
Retkeilijöitä esteettömällä luontopolulla.

Monipuolisuus luo mahdollisuuksia 

Liikuntapainotteisen kuntoutusjakson tiivis ohjelma suunnitellaan aina yksilöllisesti, kuntoutujan tarpeiden mukaisesti. Kuntoutusjaksolle osallistuminen ei edellytä omia liikunnan apuvälineitä. Kuntoutusjakso sisältää sekä intensiivistä harjoittelua että informatiivisia ryhmiä.  

Kesäisin ohjelmassa on mm. käsipyöräilyä, frisbee-golfia, padelia, fast-scoop peliä ja ulkoiluretkiä. Talvisin harrastetaan ulkona kelkkalaskettelua, kelkkajääkiekkoa, hiihtoa sekä erilaisia joukkuepelejä sisätiloissa, täysimittaisessa liikuntasalissa. Iltaisin on mahdollisuus pelata esim. pyörätuolikoripalloa, -rugbya, sulkapalloa tai harjoitella jousiammuntaa iltavuoroilla harjoittelevissa ryhmissä. Esteettömän allasosaston käyttäminen on myös suosittua osana jakson monipuolista ohjelmaa. Validian tiloissa toimiva Solia (soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta) mahdollistaa erilaisten soveltavan liikunnan välineiden kokeilemisen.  

Validian kuntoutuskeskuksen keskeinen sijainti Helsingissä sekä täysin esteettömät tilat tarjoavat ainutlaatuiset mahdollisuudet eri liikuntalajien kokeiluun. Vapaa-ajalla kuntoutujat viettävät aikaa yhdessä ja esimerkiksi kaupungille siirtyminen on helppoa. Jaksolla kuntoutujaa autetaan löytämään mielekäs liikuntamuoto sekä autetaan selvittämään kotiseudun harrastusmahdollisuuksia, jotta mielekkään liikuntaharrastuksen jatkaminen arjessa mahdollistuisi.  

Yhdenvertaisuus etusijalla 

Kuten kenellä tahansa, myös selkäydinvammaisilla henkilöillä liikunta kohentaa elämänlaatua, lisää sosiaalisia kontakteja ja tuo monipuolisuutta arjen rutiineihin. Terveelliset elämäntavat ja kokonaisvaltainen hyvinvointi tukevat merkittävästi terveyttä sekä arjessa jaksamista. 

Vammaan tai rajoitteeseen katsomatta jokaisella on yhdenvertainen oikeus nauttia liikunnan ilosta ja terveyshyödyistä. Liikuntarajoite voi nostaa kynnystä korkeammalle etsiä itselle mieluisaa liikuntamuotoa. Toisinaan omalla paikkakunnalla kaikki liikuntapaikat eivät ole valitettavasti täysin esteettömiä tai harrastus voi vaatia erityisiä välineitä. Vahva tahtomme on rohkaista kaikkia liikkumaan kullekin mieluisalla ja soveltuvalla tavalla. Me Validiassa olemme luomassa jokaiselle mahdollisuutta kokea ja nauttia liikunnan monista mahdollisuuksista. 

Seuraavat liikuntapainotteiset kurssit järjestetään 15.-26.8. ja 29.8-9.9.2022. Lisätietoja liikuntapainotteisista kuntoutusjaksoista sekä hakuohjeet löydät Validian kotisivuilta.

Validia Oy on mukana vuoden 2022 Helppo liikkua- viikon vietossa. Invalidiliiton Helppo liikkua -viikkoa vietetään 16.–22.5.2022. Lue lisää osoitteesta www.helppoliikkua.fi.   

Kirjoittajat: 
Harri Ahtee, erityisliikunnanohjaaja 
Markku Poikela, liikunnanohjaaja ja vertaiskuntouttaja 
Validia Kuntoutuspalvelut 

Jaa sosiaalisessa mediassa