Vammaisen pysäköintilupa ja uusi liikkumisesteisen pysäköintitunnus.
1.6.2020
Uusi tieliikennelaki astui voimaan tänään 1.6.2020. Tämän uudistuksen yhteydessä vammaisten pysäköintilupa vaihtuu liikkumisesteisen pysäköintitunnukseksi. Käytännössä nimen muutos ei vaikuta pysäköintiluvan hakumenettelyyn eikä myöntämiskriteereihin.

Nyt voimassa olevat vammaisen pysäköintiluvat ovat edelleen voimassa niihin merkittyjen voimassaoloaikojen mukaisesti, joten muutos ei aiheuta toimenpiteitä luvanhaltijoille. Traficom on 22.5.2020 julkaisussaan ilmoittanut, että seuraavien kymmenen vuoden aikana käytössä voi yhtäaikaisesti olla vammaisen pysäköintilupia ja liikkumisesteisen pysäköintitunnuksia.

Tieliikennelain uudistus toi joitakin muutoksia pysäköintitunnuksen pysäköintiin yleisillä alueilla. Nyt liikkumisesteisen pysäköintitunnus oikeuttaa maksuttomaan ja aikarajoituksettomaan pysäköintiin:

  • pysäköintipaikoilla, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä
  • maksullisilla pysäköintipaikoilla maksua suorittamatta
  • alueilla, joissa pysäköinti on muuten kielletty liikennemerkillä ”Pysäköinti kielletty” tai ”Pysäköintikieltoalue”
  • rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueella, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu
  • pihakaduilla sillä varauksella, ettei pysäköinnistä aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle eikä muulle käyttämiselle
  • pyöräkadun ajoradalla muuallakin kuin merkityllä pysäköintipaikalla, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Uudistus ei vaikuta yksityisten pysäköintialueiden käytäntöihin

Pysäköintialueille, joita valvoo yksityinen pysäköintivalvontayritys ei tullut muutoksia liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen osalta, vaan siellä toimitaan edelleen ko. yrityksen tai alueen omistajan määrittämin säännöin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, mikäli pysäköintialueelle on määrätty aikaraja ja/tai pysäköintimaksu, tulee säännöt pysäköintitunnuksesta huolimatta noudatettaviksi, jollei muusta käytännöstä ole erikseen ilmoitettu.

Pysäköintikiekon osalta on hyvä huomioida, että sen voi korvata digitaalisella pysäköintijärjestelmällä tai vaikkapa selkeästi käsikirjoitetulla paperilla. Niissä pitää selkeästi ilmoittaa pysäköinnin alkamisaika niin, että se on nähtävissä auton ulkopuolelta.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa