Kuvituskuva.
11.4.2022
Paljon on vielä tehtävää ennen kuin vammaiset ihmiset huomioidaan puolueissa yhdenvertaisesti. Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson oli keskustelemassa tästä Demo Finlandin tilaisuudessa ja kertoi myös, että Invalidiliitto on mielellään mukana lisäämässä puolueiden tietämystä asiasta.

Demo Finland on demokratiaa edistävä järjestö, jonka toiminnan yhtenä painopisteenä on politiikassa aliedustettujen ryhmien, kuten naisten, nuorten ja vammaisten, osallisuuden tukeminen. Kalevi Sorsa -säätiön tutkijaryhmä on alkuvuonna 2022 laatinut Demo Finlandille selvityksen vammaisten ihmisten osallisuudesta Suomen eduskuntapuolueiden toiminnassa. Tulokset kertovat, että paljon on vielä tehtävää, ennen kuin vammaiset ihmiset huomioidaan puolueissa yhdenvertaisesti. Tutustu "Vammaisten osallisuus suomalaisissa puolueissa (2022)" -selvitykseen.

Selvityksessä todetaan: “...puolueet tunnistavat heikosti vammaisten osallisuuteen liittyviä kysymyksiä, vaikka kaikilla puolueilla onkin paljon vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen aseman edistämiseen liittyvää hyvää tahtoa. Vammaisten ihmisten puoluetoiminnassa kohtaama syrjintä ei ole tahallista vaan pikemminkin tahatonta ja usein jopa sellaista, johon ei ymmärretä tai osata kiinnittää riittävää huomiota”. 

Miten saada vammaiset ihmiset mukaan puoluetoimintaan? 

Yhtenä toimenpiteenä tilanteen korjaamiseksi Demo Finland perusti selvityksen julkistamisen jälkeen puolueiden yhteistyöryhmän. Ryhmän ensimmäiseen kokoukseen Demo Finland pyysi Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Anderssonin kertomaan vaaleihin liittyvästä vaikuttamistyöstä. Andersson esitteli toimenpiteitä, joita Invalidiliitto on tehnyt aktivoidessaan omia jäseniään ehdolle vaaleihin ja joilla on nostettu vammaisten ihmisten kannalta merkityksellisiä asioita puolueiden tietoon vaalien alla.  

- YK:n vammaisyleissopimuksen artikla 29 edellyttää, että vammaisilla ihmisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua poliittiseen ja julkiseen elämään, Andersson sanoi. 

Andersson totesi myös, että puolueiden omien käytänteiden korjaaminen ei yksinään vielä riitä saamaan vammaisia ihmisiä yhdenvertaisesti mukaan puolueiden toimintaan. Yhteiskunnallista aktiivisuutta ja luottamustehtävien hoitoa ei läheskään aina huomioida riittävästi vammaispalveluita myönnettäessä. Esimerkiksi kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu tai tulkkauspalvelut voivat olla vammaiselle ihmiselle sellaisia kriittisen tärkeitä palveluita, joita ilman hän ei pysty osallistumaan toimintaan. Tämän lisäksi pitää sitten luonnollisesti huolehtia tilojen esteettömyydestä, digilaitteiden saavutettavuudesta ja yleisestä syrjimättömyyden ilmapiiristä.  

Invalidiliitto tarjoaa apua 

Demo Finlandin selvityksestä käy ilmi, että konkreettisten esteettömyys- ja saavutettavuuspuutteiden lisäksi “vammaisten syrjinnässä on usein kysymys tiedon ja ymmärryksen puutteesta. Vammattomat eivät useinkaan havaitse, että heidän toimintansa syrjii vammaisia ihmisiä.” Andersson tarjosikin yhteistyömahdollisuutta: Invalidiliitto on mielellään mukana jakamassa puolueille tietoa vammaisuudesta, esteettömyydestä ja myös siitä lakiperustasta, jonka vuoksi vammaisia ihmisiä ei voi jättää syrjään.  

Lisäksi Andersson lupasi, että koska seuraavat vaalit lähestyvät jo kovaa vauhtia, tulee Invalidiliitto lähestymään eduskuntapuolueita piakkoin niin vaaliteemoihin, hallitusohjelmatavoitteisiin kuin ehdokasasetteluunkin liittyen.  

- On hyvä, jos ehdokaslistat ovat monimuotoisia ja niiltä löytyy myös vammaisia ehdokkaita. Toivottavasti kuitenkin ihmiset valikoituvat listoille ensisijaisesti osaamisensa ja motivaationsa perusteella, eikä niin, että kriteerinä olisi vammaisuus itsessään. Vammaisilla ihmisillä on suuri määrä monenlaista osaamista ja erilaisiin aiheisiin suuntautuvaa mielenkiintoa, ja sen pitäisi olla merkityksellistä, Andersson sanoi. 

Demo Finland on vuonna 2005 perustettu aatteellisesti, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, joka edistää demokratiaa toteuttamalla ja tukemalla suomalaisten puolueiden ja demokratisoituvien maiden puolueiden välisiä yhteistyöhankkeita. Demo Finland on myös johtava demokratiatuen asiantuntija- ja vaikuttajaorganisaatio Suomessa. Tutustu Demo Finlandiin.

Lue Demo Finlandin "Puolueiden työryhmä vammaisten ihmisten osallisuudesta aloitti toimintansa" -uutinen 8.4.2022.

Tutustu myös Invalidiliiton vaalisivustoon.  

    

Jaa sosiaalisessa mediassa