Ihminen pyörätuolissa suojatiellä jonka edesssä lumikasa.
12.11.2021
Piha-alueita ja katuja hiekoitetaan talvella puutteellisesti. Myös kevyen liikenteen väylien puhdistamisessa on puutteita, kuten myös auraustyön viimeistelyssä. Nämä kaikki hankaloittavat apuvälineitä käyttävien vammaisten ihmisten elämää. Tämä käy ilmi Invalidiliiton teettämästä talvikunnossapitokyselystä. YK:n vammaissopimus edellyttää, että lumesta aiheutuvat esteet tulee poistaa, jotta vammaisten ihmisten yhdenvertainen liikkuminen toteutuu.

Suurimmaksi haasteeksi koettiin piha-alueiden ja katujen puutteellinen hiekoitus. Myös kevyen liikenteen väylien kunnossapidossa oli puutteita. Liian usein kevyen liikenteen väylät puhdistettiin vain toiselta puolelta. Tällöin vastaantulijoiden väistäminen oli hankalaa vaikkapa pyörätuolilla liikuttaessa.  Näin vammaiset ihmiset joutuvat itsenäisen liikkumisen sijaan turvautumaan taksipalveluihin. 

Lumivallit tukkivat kulkureitit 

Asuintalojen piha-alueilla hiekoituksen puutteen ohella haasteena nähtiin auraustyön viimeistelemättömyys, mikä näkyi ulko-ovien eteen muodostuneina lumivalleina. Lumivalleja syntyi myös maanteiden aurauksen yhteydessä. Tämä taas hankaloitti piha-alueelta poispääsyä. Lumivallien takia apuvälineillä liikkuvilla oli myös vaikeuksia siirtyä suojatielle ja linja-autopysäkeille.  Puutteellisesti tehty lumityö saattoi estää apuvälinein liikkuvaa käyttämästä suojatien liikennevalojen painikkeita.   

Liikaa lumikasoja pysäköintipaikoilla 

Myös pysäköintipaikkojen kunnossapito nähtiin puutteellisena. Huonosti tehdyt lumityöt voivat estää vammaista ihmistä pääsemästä autoonsa tai sieltä pois. Lumikasojen epäasialliset sijoittamispaikat, kuten lumen kasaaminen esteettömille pysäköintipaikoille estivät vammaisia ihmisiä käyttämästä ko. paikkoja. Turvallisuusriskinä koettiin myös lumen kasaamisen sellaisille paikoille niin, että ne estivät näkyvyyttä tieliikenteessä.  

YK:n vammaissopimus edellyttää lumenpoistoa 

YK:n vammaissopimuksen mukaan lumesta aiheutuvat esteet tulee poistaa, jotta vammaiset ihmiset voivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla. Vammaisille ihmisille pitää varmistaa yhdenvertainen pääsy fyysiseen ympäristöön kaupunki- ja maaseutualueilla. Tämä tarkoittaa saavutettavuuden esteiden tunnistamista ja poistamista muun muassa rakennuksissa ja teillä.  

Vaikka Suomen talviolosuhteet ovat välillä kovin vaativat, on jokaisen syytä suhtautua vammaissopimuksen artikloihin vakavasti. Vammaisten ihmisten yhdenvertainen mahdollisuus liikkua on turvattava myös silloin, kun sää lisää vaikeuskerrointa. Tämä edellyttää lisäponnisteluja julkisilta toimijoilta ja kiinteistönomistajilta. YK:n vammaissopimus edellyttääkin yksityisiä toimijoita huomioimaan kaikki esteettömyyden osatekijät erilaisissa tiloissa vammaisten henkilöiden kannalta. 

Invalidiliiton Luminen talvi – miten talvikunnossapidossa on onnistuttu? kyselyyn vastasi 101 henkilöä keväällä 2021. Suurin osa oli 30–60-vuotiaita ja selkeä enemmistö vastaajista käytti apuvälineitä. 

Katso Invalidiliiton video talvikunnossapidosta.


Lisätietoa: Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi. 

Jaa sosiaalisessa mediassa