Pyörätuolilla kelaava henkilö väestönsuojassa
21.3.2024
Invalidiliitto on huolissaan fyysisesti vammaisten ja eri tavalla toimivien ja liikkuvien ihmisten vähäisestä huomioimisesta väestönsuojelun suunnittelussa.

Sisäministeriön 14.3.2024 julkaisemassa väestönsuojelun nykytilaa ja kehittämistarpeita koskevan selvityshankkeen loppuraportissa ei mainita kertaakaan vammaisia ihmisiä tai esteettömyyttä. Edistystä ei ole tältä osin havaittavissa verrattuna syksyllä 2023 julkaistuun väestönsuojien nykytilaa koskevaan selvitykseen.  

Nyt julkaistun raportin tehtäväkohtaisissa kehittämisehdotuksissa on joitakin viittauksia vammaisten ihmisten kannalta tärkeisiin asioihin. Raportissa todetaan esimerkiksi evakuointeihin liittyen, että ”kolmannen sektorin osallistamista evakuointeihin varautumiseen ja järjestöjen voimavarojen hyödyntämistä tulisi lisätä.” Invalidiliitto on varautumista ja valmiuslain kehittämistä koskevissa lausunnoissaan nostanut esille järjestöjen asiantuntemuksen ja roolin varautumisen suunnittelussa. Olemme esittäneet myös, että pelastautumisen ja evakuointien varmistamiseksi tulisi kehittää järjestelmä niille henkilöille, jotka eivät omin avuin pääse liikkumaan hätätilanteessa.

Raportin mukaan erityisryhmien huomioiminen pelastussuunnitelmissa ja väestönsuojien käytössä on havaittu jo vuosia sitten. Mitään konkreettisia toimenpiteitä ei kuitenkaan ainakaan näkyvästi ole tehty. "Asiassa tarvitaan kiireellisesti konkreettisia toimia. Esteettömyys ja apuvälineitä käyttävät henkilöt on huomioitava paljon nykyistä paremmin pelastussuunnitelmissa ja evakuointien suunnittelussa", Invalidiliiton juristi Ranja Alava toteaa.

Raportissa todetaan tarpeelliseksi arvioida sääntelyn tarve liittyen evakuointien yhteydessä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Arviointi voisi tapahtua valmiuslain ja pelastuslain uudistamishankkeiden yhteydessä.

Fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten suojeluun varautuminen ja heidän erityistarpeidensa ymmärtäminen edellyttää vammaisten ja vammaisjärjestöjen mukanaoloa varautumisen toteutuksen suunnittelussa. YK:n vammaisyleissopimus tätä myös edellyttää. Invalidiliitto antaa mielellään asiantuntemustaan suunnittelun tueksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa