Vammaisjärjestöjen naisverkosto juhlisti 15. toimintavuottaan
23.11.2018
Vammaisjärjestöjen naisverkosto juhlisti 15. toimintavuottaan vammaisjärjestöjen ja niitä lähellä olevien tahojen yhteistyöverkostona.

Tilaisuuden avasi ja juonsi Rusetti ry:n puheenjohtaja Marja Pihnala. Musiikkiesityksen ja runonlausunnan välissä kuultiin Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:n hallituksen jäsenen Tiina Hedren juhlapuhe. Juhlassa julkaistiin myös video vammaisten naisten elämistä, jotka ovat yhtä moninaisia kuin kenen tahansa naisten elämät päätöksineen perheen ja työn suhteen.

Invalidiliitto on myös toiminut aktiivisesti vammaisjärjestöjen naisverkostossa koko toimintansa ajan. Liitto tekee naistyötä monin eri tavoin sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla.

Vammaisjärjestöjen naisverkosto juhlisti 15. toimintavuottaan

Naisverkoston historiaa

Vammaisjärjestöjen naisverkosto sai alkunsa vuonna 2003 ja silloin päätettiin alkaa tehdä vammaisille naisille omaa tavoiteohjelmaa. Pari vuotta myöhemmin OlenNainen vammaisten naisten -tavoiteohjelma valmistui. Se löytyy suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi Invalidiliiton kotisivuilta >> 

Tavoiteohjelmaa on hyödynnetty laajasti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Vuonna 2007 Invalidiliiton Naistyöryhmän edustajat matkustivat sen kera mukanaan Berliiniin, missä perustettiin vammaisille naisille uusi EU:n laajuinen verkosto European Network of Women with Disability. OlenNainen oli myös mm. Cedaw-raportoinnin oheismateriaalina.

Vuosien saatossa verkosto on vienyt eteenpäin useita muitakin asioita. CEDAW-komitean jäsenelle kerrottiin huoli virolaisen kehitysvammaisen naisen joutumisesta ihmiskaupan uhriksi Suomessa sekä liikenne- ja viestintäministeriöön sekä Helsingin kaupungille annettiin lausunto siitä, miten vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen toteuttaminen niin sanottuina kimppakyyteinä ei sovi vammaisille vanhemmille varsinkaan, jos lapset ovat pieniä. Myös gynekologi -yhdistykselle annettiin tiedote siitä, että CP-vammaisten naisten keskuudessa saattaa ilmetä enemmän rintasyöpää kuin muissa naisissa keskimäärin. Tämä kävi ilmi Invalidiliiton CP-projektin tekemästä kirjallisuuskatsauksesta.

THL julkaisi vuonna 2010 naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman, jossa oli eräänä toimenpiteenä vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen ja vähentämisen opas yhdessä Vammaisjärjestöjen naisverkoston kanssa vuoteen 2013 mennessä. Tällöin vammaisjärjestöjen naisverkosto täytti 10 vuotta ja kirja nimeltä Uskalla olla, uskalla puhua - vammainen nainen ja väkivalta julkaistiin. Kirja löytyy sähköisenä Julkarista eli sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkistosta >> 

Nyt 15. juhlavuoden jälkeen naisverkoston työ jatkuu edelleen vammaisten naisten oikeuksien ja tasa-arvon edistämiseksi YK:n vammaissopimuksen hengessä.

Vammaisjärjestöjen naisverkostoon kuuluvat seuraavat järjestöt ja tahot: Aivovammaliitto ry, Invalidiliitto ry, Kehitysvammaliitto ry, Kuuloliitto ry, Kuurojen Liitto ry, Kynnys ry, Me Itse ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Suomen CP-liitto ry, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, Suomen MS-liitto ry, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Vammaisfoorumi ry, Valtakunnallinen Vammaisneuvosto (VANE) ja Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus HILMA ry.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa