Etualalla teksti YHDENVERTAISENA TYÖELÄMÄSSÄ ja piirrettty lehti. Taustalla pyörätuolissa istuva nainen läppärin edessä toisen naisen kanssa. Kuvituskuva.
8.9.2022
Invalidiliiton työelämän ja yrittäjyyden asiantuntija Sinikka Winqvist kertoi Enontekiöllä infotilaisuudessa vammaisjärjestöjen työelämäpalveluista ja kuinka niitä voi hyödyntää myös TET-jaksojen suunnittelussa. Ohjausta annetaan niin opiskelijoille, oppilaitosten henkilöstölle sekä yrityksille ja julkisille toimijoille, jotka yhdessä mahdollistavat opiskelijoiden työelämään tutustumisen.

Useissa valtakunnallisissa vammaisjärjestöissä tehdään työtä jäsenistön työelämäosallisuuden edistämiseksi. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi ohjaus ja neuvonta työelämään liittyvissä asioissa, aiheeseen liittyvien luentojen pitäminen muun muassa eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Vammaisjärjestöjen asiantuntijoita voi myös hyödyntää erilaisissa hankkeissa sekä lainsäädännön kehittämisessä. 

Winqvist myös muistutti esityksessään YK-sopimuksen artiklasta 27 työ ja työllisyys. Suomi on ratifioinut YK-sopimuksen jo vuonna 2016 ja Suomi on sitoutunut sopimuksen ratifioinnilla mm. 

  • edistämään vammaisten henkilöiden työllisyyttä erilaisilla tavoilla ja toimilla 
  • varmistamaan, että vammaisia henkilöitä varten tehdään työpaikoilla kohtuullisia mukautuksia 
  • edistämään vammaisten henkilöiden työkokemuksen hankkimista avoimilla työmarkkinoilla 
  • edistämään vammaisten henkilöiden ammatillisen kuntoutuksen, työnsäilyttämisen ja työhön paluun ohjelmia 
  • työllistämällä vammaisia henkilöitä julkisella sektorilla
  • edistämään mahdollisuuksia itsenäiseen elinkeinonharjoittamiseen, yrittäjyyteen, osuuskuntien kehittämiseen ja oman yritystoiminnan aloittamiseen 

Esityksessään Winqvist painotti myös yksilöllisten palvelujen tärkeyttä. Hän muistutti, että kun vammaiset nuoret pääsevät tutustumaan työelämään jo opintojen aikana, se selkeyttää nuorten urasuunnitelmia ja tulevia opintoja sekä auttaa opetushenkilöstön ohjaustyötä.  

Infotilaisuudessa myös Kehitysvammaliiton työllisyyden asiantuntija Simo Klem esitteli hyviä käytänteitä kehitysvammaisten työllistymisistä. 

Enontekiöllä vietetään parhaillaan erityis-TET-viikkoa. Viikon järjestää Enontekiön kunnan vammaisneuvosto yhdessä Hyvinvoiva kuntalainen - työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä -hankkeen kanssa. 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa