21.6.2017
Invalidiliitto on ollut sosiaali- ja terveysministeriössä Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan VANEN kuultavana YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmistelussa.
Kuva
YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmistelu

 

Lausunnossaan Invalidiliitto nosti esille erityisesti vammaispolitiikan valtavirtaistamisen ja ehdotti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon etukäteistä vammaispoliittisten vaikutusten arviointia. Muina asiakysymyksinä nostimme esille muun muassa oikeussuojan saatavuuden vahvistamisen vammais- sekä apuvälinepalveluissa sekä inklusiivisuuden työelämässä.  

Lakimies Elina Nieminen piti Invalidiliiton puheenvuoron.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa