Pyörätuolissa oleva nainen avaa ovea kirjasto Oodissa
26.2.2020
Invalidiliitto ry:n toiminta keskittyy jäsenistönsä asioiden ajamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Siinä tärkeä osa on yhdistys- ja aluetoiminnalla, jolla liitto tukee jäsenyhdistysten toimintaa, elinvoimaisuutta ja vaikuttamistoimintaa. Invalidiliitto myös edistää laaja-alaisesti yhteiskunnan esteettömyyttä tuottamalla tietoa, neuvontaa ja alan koulutusta.

Toinen tärkeä kokonaisuus on valtakunnallinen vaikuttamistyö, jossa osallistumme mm. vammaispoliittisten linjausten valmisteluun erilaisissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa ja teemme yhteistyötä sidosryhmien ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

- STEA-avustuksilla toteutamme myös mm. neuvontaa vammaisille ihmisille, sopeutumisvalmennusta, toimintaa vammaisille nuorille, avustajakoiratoimintaa sekä tukea ja toimintaa harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluville, toteaa Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen.

Invalidiliitto-konserniin kuuluu palvelutuotantoyhtiöitä, jotka ovat osakeyhtiöitä ja toimivat yhtiöidensä hallitusten alaisuudessa. Niiden lisäksi konserniin kuuluu myös kiinteistö- ja asuintaloyhtiöitä, joiden omistamat rakennukset ovat pääosin olleet aiemmin liiton palvelutoiminnan käytössä. Toiminnan siirryttyä niistä toisaalle näitä rakennuksia on korjattu muuhun käyttöön vuokrattavaksi. Nämä viimeksi mainitut yhtiöt eivät tuota voittoa. Invalidiliitto ry:n toiminnan rahoitus ja yhtiöiden rahoitus ovat pääosin täysin erillisiä.

- Viimeisen viiden vuoden aikana Invalidiliitto ry:n varsinaisen toiminnan kulut ovat olleet suuremmat kuin tuotot. Alijäämää on kertynyt vuosien 2014-2018 ajalta yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Toiminnan turvaamiseksi liitto on säännöllisesti myynyt omaisuuttaan, jotta voisi turvata toiminnan jatkumisen jäsenistönsä palvelemiseksi. Omaisuuden myyntivoitot ovat kuitenkin kertaluonteisia tuloja, kertoo Invalidiliiton talousjohtaja Juha Kotikangas.

Palvelutoimintaa toteuttavien yhtiöiden varsinaisen toiminnan tulos viimeisen viiden vuoden aikana on yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. - Yhtiöiden liikevaihto on kuitenkin ollut yhteensä noin 130-140 miljoonaa euroa vuodessa, eli varsinaisen toiminnan tulos on vähäinen. Yhtiöiden on toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen vuoksi pystyttävä tekemään sen verran ylijäämää, että niillä on resursseja riittävästi kohtaamaan huonojakin aikoja, muistuttaa Kotikangas.

- Koko konsernin tulos riippuu pitkälti kertaluontoisista myyntivoitoista. Viimeisen viiden vuoden aikana liiton varsinaisen toiminnan tulos on ollut vain yhtenä vuonna positiivinen, ja konsernin tulos kolmena vuotena.

Infografiikka tilinpäätöstiedoista

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa