Taksinkuljettaja sirtää sähköpyörätuolia esteettömään taksiin.
15.6.2022
Invalidiliitto, Poliisihallitus, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Taksiliitto pitävät vammaisten henkilöiden matkustajaturvallisuutta tärkeänä asiana. Matkustusturvallisuutta lisäävät taksikuljettajien vapaaehtoinen erityisryhmien koulutus, liikennevalvonta sekä taksien pyörätuolimatkustajien turvalliseen matkustamiseen liittyvien varusteiden kunto ja oikeanlainen käyttö.

Taksimatkojen turvallisuuskysymykset koskettavat suurta joukkoa vammaisia ihmisiä. Esimerkiksi vuonna 2020, jolloin oli voimassa koronapandemian takia liikkumisrajoituksia, vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja käytti peräti 89 881 ihmistä ja sairausvakuutuslain mukaisia matkoja teki 365 496 ihmistä.

Invalidiliittoon on tullut useita yhteydenottoja vammaisilta ihmisiltä matkustusturvallisuuteen liittyvistä vakavista puutteista. Ongelmia on ollut esimerkiksi siinä, että taksinkuljettaja ei ole osannut avustaa matkustajaa tai käyttää asianmukaisesti turvavälineitä, kuten kiinnittää pyörätuolia matkan ajaksi.

- Tieliikennelaki yksiselitteisesti kuitenkin velvoittaa, että ajoneuvon kuljettajan on huolehdittava siitä, että matkustajien pyörätuolit ja paarit on kiinnitetty ajoneuvoon. Näin ei ole nyt kuitenkaan kaikissa tapauksissa toimittu, toteaa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen.

Pyörätuolimatkustamiseen liittyvät varusteet tarkempaan valvontaan

Traficomin uudistetut katsastuksen arvosteluperusteet tulevat voimaan marraskuussa 2022.

- Katsastuksen arvosteluperusteiden päivityksen yhteydessä olemme selkeyttäneet pyörätuolimatkustamiseen liittyvien pyörätuolinostimen tai kulkuluiskan tarkastamista ja arvostelua. Näiden laitteiden kunnolla on suora vaikutus matkustusturvallisuuteen, kertoo Traficomin tarkastaja Tatu Siivonen.

Poliisi tulee jatkossa kiinnittämään nykyistä enemmän huomioita vammaisten ihmisten taksimatkojen turvallisuuteen. Valvonnan yhtenä painopistealueena tulevat olemaan muun muassa turvavälineet ja niiden käyttäminen.

- Poliisi haluaa korostaa erityisesti erityisryhmien kuljettamisen ammattimaisuutta, tehtävän vaativuutta sekä kuljettajan suurta vastuuta kuljetuksen turvallisessa suorittamisessa, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kari Onninen sanoo.

Kuljettajakoulutus parantaa taksinkuljettajien osaamista

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen tavoitteena on parantaa erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden turvallisuuden tunnetta taksipalveluiden osalta, parantamalla taksinkuljettajien osaamista kyseiseen asiakasryhmään kuuluvista aiheista.

- Koulutukseen sisältyy pakollisia käytännön harjoituksia kaikille koulutukseen osallistuville muun muassa pyörätuolin nostimen käyttämisestä sekä pyörätuolin ja muiden apuvälineiden kiinnittämisestä ajoneuvoon, toteaa Traficomin asiantuntija Pasi Parviainen.

- Taksinkuljettajalla on erityisen suuri vastuu asiakkaista. Vanhukset, vammaiset ja muut avustamista tarvitsevat matkustajat eivät useinkaan itse kykene huolehtimaan omasta turvallisuudestaan, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo.

Tutustu ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteisiin (1.11.2022) Traficomin sivuilla.

Lisätietoa:

Riitta Saksanen, Invalidiliitto, sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija, 044 765 0498, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi

Kari Onninen, Poliisihallitus, poliisitarkastaja, p. 0295 481 757, kari.onninen@poliisi.fi

Tatu Siivonen, Traficom, tarkastaja, p. 029 5345 517, tatu.siivonen@traficom.fi 

Timo Koskinen, Taksiliitto, toimitusjohtaja, p. 040 570 9070, timo.koskinen@taksiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa