VANE vammaisyleissopimus. Kuvituskuva.
18.11.2020
Toimintaohjelmaa vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanosta ollaan rakentamassa. Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEn kuulemistilaisuudessa marraskuussa Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen nosti esiin seikkoja, jotka vielä puuttuvat ohjelmasta.

Toimintaohjelmassa määritellään vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanon edistämisen keskeiset kansalliset tavoitteet, niitä edistävät keinot ja tarvittava seuranta. Ohjelman tavoitteena on sitouttaa ministeriöt, mutta myös Suomen hallitus toimeenpanemaan YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista eri elämän alueilla.

Maakunnallisia vammaisneuvostoja vahvistettava

Pohjonen esitti, että valtionhallinnon työryhmät velvoitetaan osallistamaan vammaisten henkilöiden edustajat niihin lainsäädäntö- ja kehittämishankkeisiin, joilla on vaikutusta vammaisten ihmisten elämään.

- Paikallisten ja maakunnallisia vammaisneuvostojen tukeminen informaatio-ohjauksella ja hyvillä käytännöillä ei ole riittävä. Sote-uudistuksen yhteydessä on maakunnallisille vammaisneuvostoille saatava todellista toimivaltaa, Pohjonen huomautti.

Työllistymistä ja yrittäjyyttä edistettävä

Pohjosen mukaan vammaisten työllistymisen edistämisessä ei ole tarpeeksi huomioitu vammaisten yrittäjien tilannetta. Invalidiliitto esittää toimenpiteeksi Kelan elinkeinotukeen tehtäviä uudistuksia.

Vammaisten naisten työmarkkinoille osallistumisen edistäminen pitää asettaa toimintaohjelman tavoitteeksi. Vammaisten naisten ja miesten palkkaeroista tulee tehdä erillinen selvitys tasa-arvon edistämiseksi.

Apuvälinetyöryhmä perustettava

Pohjonen muistutti konkreettisena toimenpiteenä sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle kuuluvasta apuvälinetyöryhmän perustamisesta ja työryhmän työn aikatauluttamisesta, jotta mm. avustajakoiran luovutusperusteet lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä voidaan määrittää.   

Esteettömyyskartoittajia hyödynnettävä

Esteettömyyteen liittyen Pohjonen esitti Invalidiliiton kannan, että korjaushankkeissa edellytetään systemaattisesti koulutetun kartoittajan tekemää esteettömyyskartoitusta. Kartoitus tulee tehdä riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta sen tuloksia voidaan hyödyntää suunnittelussa.

- Invalidiliitto on kouluttanut useita kymmeniä esteettömyyskartoittajia, jotka toimivat eri puolilla Suomea, Pohjonen sanoi.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista tuli Suomessa voimaan kesäkuussa 2016. Sosiaali- ja terveysministeriössä toimiva vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE koordinoi sopimuksen kansallista täytäntöönpanoa hallinnon eri aloilla ja tasoilla. Nykyinen toimintakausi ajoittuu vuosille 2019-2023. Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson on VANEn jäsen, joka on osallistunut toimintaohjelman valmisteluun VANE:n alatyöryhmässä.

Jaa sosiaalisessa mediassa