Punaisen henkilöauton kuljettajanpuoleinen ovi on auki ja penkillä istuu hymyilevä nainen. Mies tuö hänen viereensä pyörätuolia.
27.4.2020
Invalidiliitto kerää vaikuttamistyönsä tueksi tietoa siitä, millainen merkitys erilaisilla tukimuodoilla on liikuntaesteisille ihmisille auton hankinnassa. Kyselyssä on vastausaikaa 24.5.2020 saakka.

Invalidiliitto pyrkii pitkäjänteisesti vaikuttamaan siihen, että fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuudet liikkua ovat yhdenvertaisia muiden ihmisten kanssa. Vaikuttamistyömme tueksi tarvitsemme todellista tietoa siitä, miten auton hankintaan liittyvät taloudelliset tukitoimet, kuten esimerkiksi vammaispalvelulain perusteella haettava auton hankintatuki tai autoverolain mukainen autoveron palautus vaikuttavat vammaisten ihmisten hankintapäätöksiin.

Kyselyllä kerätään tietoa kokemuksista niin autoverotuksesta, auton hankintatuesta kuin autoon tarvittavista apuvälineistä ja lisälaitteista.

Auto on monelle vammaiselle ihmiselle tarpeellinen kulkuneuvo, joka varmistaa yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä. Tämän lisäksi pitää muistaa vastuu ilmastonmuutoksen torjunnassa. Invalidiliitto toivookin, että liikkumisesteisille ihmisille osoitetut tukimuodot helpottaisivat heitä hankkimaan vähäpäästöisiä tai päästöttömiä autoja.

Vammaisten ihmisten liikkumistarpeet ovat tavanomaisia ja liittyvät esimerkiksi työhön, koulunkäyntiin tai opiskeluun, sosiaalisiin suhteisiin ja vapaa-aikaan. Näiden lisäksi heillä voi olla enemmän terveydenhuollon matkoja, kuten esimerkiksi viikoittaisia kuntoutuskäyntejä.

YK:n vammaisoikeuksien sopimuksen artiklassa 20 velvoitetaan varmistamaan vammaisille henkilöille mahdollisimman itsenäinen liikkuminen. Tämä tapahtuu esimerkiksi helpottamalla vammaisten ihmisten henkilökohtaista liikkumista kohtuulliseen hintaan siten ja silloin kun he haluavat.

Vastaa kyselyyn 24.5.2020 mennessä tämän linkin kautta.

Jaa sosiaalisessa mediassa