Käsissä ipad, jossa ruudukko ja kolme ruutua täytetty.
29.9.2021
Invalidiliitto kerää tietoa siitä, millaisia tukimuotoja vammaiset ja pitkäaikaissairaat yrittäjät tarvitsevat. Vastausten perusteella pyritään kehittämään Kelan palveluja.

Invalidiliitto selvittää tämän kyselyn avulla, miten Kelan kuntoutusta voisi kehittää yrittäjille sopivammaksi. Kyselyn avulla saadaan myös ajankohtaista lisätietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden yrittäjyydestä. 

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia ja vastausaikaa on 29.10.2021 saakka. Vastaa kyselyyn tämän linkin kautta.

Kelan ammatillisena kuntoutuksena myöntämä elinkeinotuki ja sen kehittäminen on tärkeää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden yrittäjyyden tukemisessa. Tämä kävi ilmi valtioneuvoston "Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki" -selvityksestä. 
 
Invalidiliitto on edistänyt vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden yrittäjyyttä monin eri tavoin. Invalidiliitto on esittänyt muun muassa, että ammatillisena kuntoutuksena myönnettävän elinkeinotuen termistö pitää saattaa ajan tasalle poistamalla "vajaakuntoinen" termi Kelan kuntoutusetuuksia koskevasta laista. Invalidiliiton hallinnoimassa Yritystä! -hankkeessa edistettiin yrittäjien hyvinvointia, annettiin ohjausta ja neuvontaa yrityksen perustamiseen sekä edistettiin Suomen Vammaisyrittäjät ry:n perustamista. 

YK:n vammaissopimus edellyttää tiedonkeruuta vammaisten ihmisten elämään vaikuttavista asioista, jotta oikeanlaisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa. Tämä Invalidiliiton toteuttama kysely vammaisyrittäjille toteuttaa YK:n vammaissopimuksen henkeä. 

Jaa sosiaalisessa mediassa