kuvituskuva.
2.10.2023
Invalidiliiton järjestöpäivät kokoavat vuosittain yhdistysväen yhteen ympäri Suomen. Tänä vuonna oli aika päästää irti menneestä ja kääntää katseet vahvasti tulevaan, vuoteen 2024 ja siitä eteenpäin. Mistä rakentuu tulevaisuuden vetovoimainen – unelmien yhdistys.

Järjestöpäivät avasivat järjestöjohtaja Terhi Jussila ja liittohallituksen puheenjohtaja Pirkko Kuusela, jonka jälkeen työryhmissä päästiin maalaamaan suurta visiota unelmien vetovoimaisesta yhdistyksestä. Työryhmissä nousi selkeästi esille yhdistysten välinen rajat ylittävän yhteistyön merkitys ja hyvien kumppanuussuhteiden luominen muiden toimijoiden kanssa elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Koska jäsenrakenne on laskemaan päin, niin on viisasta hakea strategia- ja synergiaetua rajat ylittävästä yhteistyöstä – yhdistyskenttää on saatava yhtenäisemmäksi. Lisäksi vaikuttamisverkostojen rakentaminen, yhdistysviestinnän voimakas kehittäminen koulutustarpeineen ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen yhdistyksissä monipuolisesti koettiin tärkeiksi kehittämisen osa-alueiksi.  

Paikallinen yhdistys puolestaan halutaan nähdä omalla alueellaan vahvana, aktiivisena, tunnettuna ja haluttuna yhteistyökumppanina, joka tarjoaa jäsenilleen merkityksellistä ja motivoivaa toimintaa. Vetovoimaisuuden lisäämiseksi jäsenille olisi aidosti annettava mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä omannäköistä toimintaa. Ilmapiiri on luotava avoimeksi, kunnioittavaksi, kuuntelevaksi ja avoimesti vastaanottavaksi. 

Terhi Jussila ja Pirkko Kuusela

Tulevaisuutta rakennetaan tämän päivän sanoilla ja teoilla  

Miten varmistamme, että yhdistystoiminta pysyy elinvoimaisena ja houkuttelevana myös tulevaisuudessa?   Kansalaisareenan Kohti tulevaa -hankkeen vetäjä Mari Tähjä johdatti kuulijat yhdistysten tulevaisuuskestävyyden ja vapaaehtoistoiminnan muutosilmiöiden pyörteisiin. 
”Muutos tapahtuu yhteisössä ja tulevaisuusajattelua tehdään yhdessä yhteisön kanssa. Epävarmuuden keskellä tarvitsemme muutosluottamusta.”, sanoo Tähjä  

On tärkeää tunnistaa ja erottaa yhdistystoiminnassa ne asiat, joita on arvokasta vaalia ja säilyttää. Systeemisen muutoksen ymmärtäminen vaatii vuoropuhelua ja yhdessä pohtimista. On ymmärrettävä, mitä olemme muuttamassa - toimintamallit, rakenteet ja niiden vuorovaikutussuhteet - jotta ei käy niin, että muutamme toimivan systeemin. Pahimmassa tapauksessa emme myöskään ymmärrä aiotun muutoksen vaikutuksia. 

Mari Tähjän mukaan tulevaisuutta rakennetaan tämän päivän sanoilla ja teoilla. Vaikka yhteiskuntamme haastaa meitä nykyajassa ja voi rapauttaa uskoa tulevaan, se ei saisi estää meitä näkemästä mahdollisuuksia ja ennakoimaan hyvää.   

kuvituskuva.

Vaatii rohkeutta toimia toisin ja löytää uusia tapoja toimia 

Järjestöpäivillä käytiin myös mielenkiintoinen paneelikeskustelu siitä, miten vetovoimainen yhdistys on tulevaisuudessa jäsentensä tukena.  

Keskustelua johdatteli eteenpäin Invalidiliiton vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveri ja paneelissa kuultiin keskustelijoina Karita Karttunen (pj, Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry), Minna Muukkonen (pj, Rovaniemen Invalidit), Sami Tervo (pj, Kotkan Seudun Invalidit ry) ja Jussi Tolvanen (hallituksen jäsen, Joensuun Seudun Invalidit ry) 

Panelistit painottivat, että jäsenten on voitava käyttää omia taitojaan yhdistystoiminnassa ja vanhat konstit eivät enää tepsi. On ajateltava rohkeasti uudella tavalla yhdistysten elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Synergiaetua on haettava yhtenäisemmästä yhdistyskentästä. Osaamisen kehittäminen ja ymmärrys yhteiskunnan toiminnasta on tärkeää yhdistysten tulevaisuuden kannalta. Muutosluottamusta voi jopa herätellä se, kun saa pieniä muutoksia aikaan omalla toiminnallaan. Invalidiliiton vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveri painottaa myös vaikuttamisen merkitystä.  

“Vaikuttamistoiminta on tulevaisuuden vapaaehtoistoimintaa, joka on ollut monessa Invalidiliiton jäsenyhdistyksessä arkipäivää jo pitkään. Vaikuttaminen vammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseksi on tulevaisuuden rakentamista. Ainoa tapa saada toimivia palveluja vammaisille henkilöille tulevaisuudessa on olla mukana vaikuttamassa hyvinvointialueilla ja kehittämässä niiden palveluja”.   

Järjestöpäivien viikonlopun mittainen parviälyideointi valoi uskoa siihen, että vanhasta on mahdollista päästää irti ja katsoa luottavaisin mielin tulevaan. Luottamus on vahva siihen, että muutos on mahdollinen. 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa