kuvituskuva.
20.5.2022
Apuvälineet kompensoivat vammaisille ihmisille toimintakyvyn rajoitteita ja ovat siten välttämättömiä päivittäisissä toimissa. Toimintakykyä tukevat liikkumisen apuvälineet lisäävät konkreettisesti vammaisen ihmisen itsenäisyyttä, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Huhtikuun lopussa Invalidiliitto järjesti webinaarin, jossa tavoitteena oli kiinnittää huomiota asiakasosallisuuteen apuvälineprosessissa. Sairaanhoitopiirien apuvälinekeskuksien työntekijät avasivat osallistujille apuvälineprosesseihin liittyviä toimintamalleja.  

Apuvälineiden käyttäjät kertoivat käytännönkokemuksiaan ja toivat esiin myös kokemuksiinsa perustuvia kehittämistarpeita.  STM:n edustaja puolestaan kertoi valtakunnallisen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita koskevan oppaan päivitystyöstä. Opas valmistunee tämän vuoden loppuun mennessä. 

Asiakkaan tarpeet huomioon apuvälineprosessin kaikissa vaiheissa  

Apuvälineprosessin onnistumisen kannalta yhdeksi tärkeäksi asiaksi nousi asiakkaan kuuleminen ja luottamus asiakkaan asiantuntevuuteen omassa asiassaan. Näin vältytään virheellisiltä apuvälinehankinnoilta. Apuvälineen tulee vastata siihen tarpeeseen, johon apuväline hankitaan.   

Kilpailutus määrittää osaltaan apuvälinekeskusten valikoimaa, mutta yksilöllisiä apuvälineratkaisuja on tarvittaessa mahdollista tehdä. Yksilöllisten apuvälineiden hankintaprosessi voi mm. muutostöiden osalta viivästyä. Näissä tilanteissa nähdään tärkeänä, että asiakkaalla on käytössään korvaava apuväline ja että asiakasta pidetään ajan tasalla prosessin etenemisestä.  

Apuvälineiden huolto on keskeinen osa apuvälineiden käytön varmistamista. Pitkäaikainen huoltotoimenpide voi sitoa asiakkaan vuoteeseen ja arjen toimet sekä velvoitteet jäävät tämän vuoksi tekemättä. Webinaarissa nousi esiin ajatus kiertävästä huoltopisteestä, jossa huolto tulisi vammaisen ihmisen luokse, sen sijaan, että vammainen ihminen järjestää kuljetuksen rikkoutuneelle apuvälineelle. Tämänkaltainen toiminta on ollut jo Pirkanmaalla käytössä positiivisin kokemuksin.   

Verkkoseminaarin tallenteen löydät Invalidiliiton I-kanavalta.    

Jaa sosiaalisessa mediassa