5.6.2018
Vammaisfoorumin ja Ihmisoikeuskeskuksen yhteistyönä toteutettu kysely YK:n vammaissopimuksen toteutumisesta Suomessa päättyi toukokuun lopussa.
Yk_vammaissopimus

 

Kysely oli suunnattu eri tavoin vammaisille henkilöille. Määräaikaan mennessä saapui kaksituhatta vastausta. Se on hyvä tulos.

Vammaisfoorumin hallituksen asettama raportointityöryhmä on jo aloittanut työnsä. Se perehtyy huolellisesti tähän arvokkaaseen aineistoon. Tulosten perusteella kirjoitetaan rinnakkaisraportti, joka luovutetaan YK:lle samaan aikaan kun Suomen valtio antaa oman raporttinsa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle.

Välitavoitteena on käynnistää vuoropuhelu julkisuudessa viipymättä sen jälkeen, kun kyselyn tulokset ovat valmistuneet. Tämän keskustelun avulla saadaan lisää vaikuttavuutta varsinaiseen raportin kirjoittamiseen. Vammaisfoorumin jäsenjärjestöissä ja Ihmisoikeuskeskuksessa odotetaan jo malttamattomina tietoja kyselyn tuloksista eli siitä, miten vammaiset ihmiset ovat arvioineet omaa asemaansa nyt, kun YK:n vammaissopimuksen voimaantulosta on kulunut kaksi vuotta. Kyselyn tulosten perusteella Vammaisfoorumin valtakunnalliset vammaisjärjestöt – Invalidiliitto ry mukaan lukien – kykenevät suuntaamaan vaikuttamistoimintaansa sinne, missä vammaisten ihmisten oman käsityksen mukaan tarve on ilmeisin.

Lämmin kiitos kaikille teille, jotka vastasitte kyselyyn!

 

Jaa sosiaalisessa mediassa