Sähköpyörätuoleja ja potkulauta
15.5.2024
Liikennevakuutuslaki muuttuu 1.6.2024 siten, että entistä useampi moottorilla liikkuva ajoneuvo on jatkossa vakuutettava. Liikennevakuutusta ei kuitenkaan tarvitse ottaa yksinomaan vammaisten käyttöön tarkoitetulle liikkumisen apuvälineelle, kuten sähköpyörätuolille tai muulle vastaavalle kevytrakenteiselle ajoneuvolle, jota ei tarvitse rekisteröidä.

Vakuuttamisvelvollisuudesta on vapautettu vain sellaiset jalankulkua korvaavat liikkumisvälineet, jotka on luovutettu vammaisen henkilön käyttöön hyvinvointialueen, sen alaisen apuvälineyksikön, sosiaalihuollon tai muun vastaavan tahon toimesta. Jos ajoneuvon kuljettajan liikkumisrajoite johtuu muusta tekijästä kuin vammasta, kuten esimerkiksi ikääntymisestä, liikkumisvälineelle tulee ottaa vakuutus. Samoin esimerkiksi vammaisen henkilön liikkumista avustavalle maastomönkijälle tai vastaavalle tulee hankkia liikennevakuutus, koska niitä ei katsota lain tarkoittamalla tavalla kevytrakenteisiksi.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee 1.6.2024 alkaen kaikkia vuokrakäyttöön tarkoitettuja sähköpotkulautoja sekä itse hankittuja, liikennevakuutuslain mukaan ajoneuvon kriteerit täyttäviä ajoneuvoja. Pääsääntö on, että kaikki ne ajoneuvot on vakuutettava, jotka moottorin avulla kulkevat kovempaa kuin 25 km tunnissa tai joiden paino on enemmän kuin 25 kg. Sähköavusteisista polkupyöristä ei tarvitse vakuuttaa niitä, joiden moottorin teho on enintään 250 W ja joiden moottori kytkeytyy pois päältä, kun nopeus saavuttaa 25 km/h.

Jos vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettu liikkumisväline aiheuttaa vahingon, Liikennevakuutuskeskuksesta voi hakea korvausta. Vahingosta tulee olla yhteydessä myös apuvälineen luovuttaneeseen tahoon.

Usein kysyttyä: Sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttaminen (Liikennevakuutuskeskus)

Jaa sosiaalisessa mediassa