Selkäydinvammaiset Akson ry:n logo
Invalidiliittoon kuuluva Akson ry (tuttavallisemmin Akson) on perustettu 13.6.2009 yhdistämään selkäydinvammaisia sekä ajamaan selkäydinvammaisten ja heidän läheistensä etuja. Jäseniä yhdistyksessä on sen nuoresta iästään huolimatta noin 900 ja se kasvaa koko ajan.

Suomessa on arvioitu olevan noin 10 000 selkäydinvammaista, joista noin puolet ovat vammautuneet tapaturmaisesti esim. pieleen menneen uimahypyn seurauksena. Vuosittain uusia vammautumisia tapahtuu noin 500, joista 40% syntyy tapaturman seurauksena ja 60% sairaudesta johtuvista syistä.

Liikuntavamma on yksittäisenä haittana yleensä selkäytimen vaurion hankalin (ja samalla näkyvin) ongelma, kolme neljästä joutuu käyttämään pyörätuolia. Kuitenkin elimistön muut ongelmat saattavat aiheuttaa yhteensä jopa vaikeamman oirekokonaisuuden kuin liikuntavamma. Jokainen selkäydinvamma on erilainen, toista samanlaista ei ole.

Usein vain toinen vammautumisen kokenut voi ymmärtää, mitä vastavammautunut henkilö käy läpi ja millaista tukea hän elämän uudelleenrakentamiseen tarvitsee. 

Tukena vammautumisen jälkeisessä elämässä

Invalidiliiton valtakunnallisiin jäsenyhdistyksiin kuuluvan Aksonin ovat perustaneet selkäydinvammaiset henkilöt itse. Aksonissa on vahva osaaminen ja ymmärrys vamman tuottamiin moninaisiin haasteisiin. Yhdistyksen kautta saa apua ja neuvoa niin vammautunut henkilö, kuin tämän omaiset ja läheisetkin.

Tärkeimmät Aksonin jäsenilleen tarjoamat palvelut ovat vertaistuki sekä tiedon jako ja palveluneuvonta. Kun henkilö vammautuu, tapahtuu se odottamatta eikä siihen voi varautua.  Vammautumisen alkuvaiheessa kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia. Tietoa on saatavilla paljon ja tässä kohtaa Akson on mukana tarjoamassa omaa erityisosaamistaan esimerkiksi vertaistukihenkilön tapaamisen järjestelyissä tai auttamassa ”tukiviidakon” selvittämisessä. Aksonista saa apua ja vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Yhdistys rohkaiseekin ottamaan heihin yhteyttä aina, jos jokin asia mietityttää, oli se kuinka pieni tahansa. Usein joku muukin on saman asian kanssa paininut ja siihen löytyy ratkaisu.

Akson järjestää myös tapahtumia ja tapaamisia ympäri Suomea. Niissä pääsee keskustelemaan muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja suurin osa niistä myös maksuttomia. Kannattaa siis tutustua yhdistyksen nettisivuihin tai ottaa yhteyttä toimistoon ja selvittää, jos omalla paikkakunnalla tapahtuu jotain mielenkiintoista.

Myös vammautuneen omaiset ja läheiset tarvitsevat tukea uudessa tilanteessa. Akson onkin kehittämässä heille omia vertaistukiryhmiä. Yksi ryhmä kokoontuu jo Oulun alueella ja tämän vuoden aikana yritetään käynnistää samanlainen ryhmä Helsingin alueella.

Vertaistuki on rinnalla kulkemista

Vertaistukihenkilö on kanssaihminen, jolla on selkäydinvamma. Hänellä on tietoa ja kokemusta siitä, millaista on elää vamman kanssa. Sitä tietoa ei voi kirjoista oppia. Vastavammautuneen voi olla mahdotonta ajatella, että joku on selvinnyt samanlaisesta tilanteesta. Ja kuitenkin on. Selkäydinvamma on käännekohta, joka edellyttää uudenlaista elämän rakentamista.

Aksonin kautta on saatavilla vertaistukihenkilöitä. Vertaistuki on kuntoutumisprosessin yksi tärkeimmistä pilareista. Vertaistuen kautta vammautunut henkilö saa monenlaisia vastauksia sekä ymmärrystä omasta vammastaan ja näkee, että vamman kanssa voi elää ihan tavallista elämää.

Selkäydinvammat ovat erilaisia

Noin 500 ihmistä Suomessa saa vuosittain selkäydinvamman. Vaurio selkäytimeen voi syntyä joko tapaturmassa kuten uimahypyssä, usean sairauden seurauksena (mm. tulehdukset, infarktit, kasvaimet, leikkauksien jälkitilat) tai vamma voi olla myös synnynnäinen. Tällä hetkellä enemmistö uusista vammoista on osittaisia vammoja, jotka syntyvät kotona tapahtuvan tapaturman johdosta. Esimerkkinä kompastumisen kautta kaatuminen rytyssä olevaan maton nurkkaan tai putoaminen tikkailta.

Liikuntavamma on yksittäisenä haittana yleensä selkäytimen vaurion hankalin (ja samalla näkyvin) ongelma, kolme neljästä joutuu käyttämään pyörätuolia. Kuitenkin elimistön muut ongelmat saattavat aiheuttaa yhteensä jopa vaikeamman oirekokonaisuuden kuin liikuntavamma. Jokainen selkäydinvamma on erilainen, toista samanlaista ei ole.

Ennaltaehkäisy on selkäydinvamman paras hoitokeino!

Kirjoittanut: Anni Täckmann / Selkäydinvammaiset Akson ry

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Sukellus selkäydinvammaan

Sukellusonnettomuuksissa syntyy monenlaisia vammoja. Lievimmillään epäonnisen hypyn seurauksena on pahan mielen lisäksi mustelmia ja ruhjeita. Pahimmassa tapauksessa hyppy johtaa kaulan alueen selkäydinvammaan ja neliraajahalvaukseen. Fysiatri Eija Ahoniemelle nämä vammat ovat liiankin tuttuja.