kuva irma anttilasta
Diagnoosi: Harvinainen lihassairaus Myastenia gravis, selkärankareuma, Sjögrenin Syndrooma.

Minulla on vuonna 2005 todettu harvinainen lihassairaus Myastenia Gravis. Liikkumiseen vaikuttava jalkaterän liikuntavamma, joka vaikuttaa pysyvästi liikkumiseen yms. Kokemustoimijana kerron niihin liittyvistä ongelmista , apuvälineistä ja kuntoutuksesta. Kerron  myös Invalidiliiton toiminnasta kuten yhdistyksestäkin.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kokemustoiminta

Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka välittää kokemustietoa eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokemustietoa hyödynnetään opetuksen lisäksi enenevässä määrin palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmissä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai arvioidaan palveluja.

Koulutuksia ja tapahtumia

Invalidiliiton koulutuksen tavoitteena on edistää jäsenistön ja muiden fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta vammaisuudesta sekä tukea yhdistysten toimintaa. Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja ja tilauskoulutusta eri kohderyhmille.