kuva jenna kärpäsestä
Diagnoosi: Ehlers-Danlosin Syndrooma (EDS)

Olen 90-luvulla syntynyt nuori nainen Hyvinkäältä. EDS-diagnoosin olen saanut 14-vuotiaana vuonna 2006. Tarvitsen päivittäin apua, mutta vammaisuus ei käy ilmi ulkonäöstäni. Näkymätön vammaisuus on aihe, josta pidän mielelläni luentoja. Aihe on kuulijoille mielenkiintoinen ja tarjoaa erilaisen näkökulman vammaisuudesta. Olen luonteva esiintyjä ja voin pitää räätälöityjä luentoja eri aiheista kohderyhmän huomioon ottaen.

Luennoin seuraavista aiheista: Näkymätön vammaisuus, harvinainen sairaus, nivelten yliliikkuvuus, Ehlers-Danlosin syndrooma.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kokemustoiminta

Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka välittää kokemustietoa eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokemustietoa hyödynnetään opetuksen lisäksi enenevässä määrin palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmissä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai arvioidaan palveluja.

Koulutuksia ja tapahtumia

Invalidiliiton koulutuksen tavoitteena on edistää jäsenistön ja muiden fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta vammaisuudesta sekä tukea yhdistysten toimintaa. Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja ja tilauskoulutusta eri kohderyhmille.