kuva leila gyntherista
MS-tautia sairastavan omainen

Olen yli 60-vuotias nainen, jonka omainen sairastaa MS-tautia. Itselläni on kilpirauhassairaus.
Luennoin: läheisen roolista/ omaishoitajuudesta, esteettömyydestä, vertaistuesta, arjessa selviytymisestä, harrastuksista/pyörätuolitanssista, seksuaalisuudesta, liikunnasta yhdessä kumppanini kanssa. 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kokemustoiminta

Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka välittää kokemustietoa eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokemustietoa hyödynnetään opetuksen lisäksi enenevässä määrin palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmissä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai arvioidaan palveluja.

Koulutuksia ja tapahtumia

Invalidiliiton koulutuksen tavoitteena on edistää jäsenistön ja muiden fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta vammaisuudesta sekä tukea yhdistysten toimintaa. Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja ja tilauskoulutusta eri kohderyhmille.