kuva sari mukkalasta
Diagnoosi: Täydellinen selkäydinvamma (paraplegia), skolioosi, migreeni ja kilpirauhasen monikyhmystruuma.

Olen kahden pienen lapsen rakastava äiti, puoliso, rento ammatinharjoittaja (kauneudenhoitoala, koulutus myös suunnitteluassistentiksi), omakotitalollinen ja kahden koiran leppoisa omistaja. Tällä hetkellä vaikutan oman vammaisjärjestöni Selkäydinvammaiset Akson ry:n koulutettuna vertaistukihenkilönä, Invalidiliitto ry:n kouluttamana kokemustoimijana sekä Kynnys ry:n SAMAT-toiminnan vertaisohjaajana vammaisille ja pitkäaikaissairaille äideille. Vapaa-aikaani kuuluu myös puolitosissaan pyörätuolikilpatanssi.

Kokemustoimijana kerron mm.
- vammautuminen lapsuusiässä
- esteettömyys
- erityisliikunta ja liikunnan kokonaisvaltainen vaikutus
- äitiys ja liikuntarajoite
- potilas/asiakasnäkökulman esiintuominen

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kokemustoiminta

Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka välittää kokemustietoa eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokemustietoa hyödynnetään opetuksen lisäksi enenevässä määrin palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmissä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai arvioidaan palveluja.

Koulutuksia ja tapahtumia

Invalidiliiton koulutuksen tavoitteena on edistää jäsenistön ja muiden fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta vammaisuudesta sekä tukea yhdistysten toimintaa. Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja ja tilauskoulutusta eri kohderyhmille.