Virpi Sillanpää-Posio
Diagnoosi: Selkäydinvamma, systeeminen skleroosi, astma

Ammatiltani olen sairaanhoitaja, diakonissa ja pappi. Viimeiset kuusi vuotta toimin oppilaitospappina sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Nyt olen työkyvyttömyyseläkkeellä. Olen tottunut esiintyjä ammattini vuoksi. 

Puhun mielelläni seuraavista teemoista: liikuntarajoitteisuus, yhdenvertaisuus/ saavutettavuus, kroonisesta kivusta kärsiminen, taloudelliset ongelmat, kokemukset potilaan roolissa sairaalassa/fysioterapiassa sekä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisestä kutsumustyöstä.

Virpin esittelyvideo

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kokemustoiminta

Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka välittää kokemustietoa eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokemustietoa hyödynnetään opetuksen lisäksi enenevässä määrin palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmissä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai arvioidaan palveluja.

Koulutuksia ja tapahtumia

Invalidiliiton koulutuksen tavoitteena on edistää jäsenistön ja muiden fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta vammaisuudesta sekä tukea yhdistysten toimintaa. Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja ja tilauskoulutusta eri kohderyhmille.