Osallisuutta sosiaalityön opiskelijan silmin

Sosiaalityön kevään 2024 korkeakouluharjoitteluni Invalidiliitolla on syventänyt käsitystäni fyysisesti vammaisten henkilöiden asemasta Suomessa sekä haasteista, joita vamman vuoksi voi joutua kohtaamaan.

Lue lisää

Invalidiliiton neuvontaan tulleet yhteydenotot kasvoivat merkittävästi vuonna 2023

Virtuaalinen avustaja tsättibotti Vipunen astui palvelukseen auttamaan asiakaspalvelussa.

Lue lisää

Miten meillä menee maailman onnellisimmassa maassa?

Maailman onnellisuus -raportin mukaan Suomi on jälleen maailman onnellisin maa - jo seitsemättä kertaa peräkkäin. Onnellisuusraporttia on julkaistu vuodesta 2012 lähtien.

Raportissa onnellisuutta tarkasteltiin kuuden käsitteen kautta: sosiaalinen tuki, tulot, terveys, vapaus, anteliaisuus ja korruption vähäisyys. Ihmisten oman arvioinnin lisäksi raportin tulokset pohjautuvat erilaisiin hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Raportin mukaan onnellisuuden kokemuksia voivat laskea esimerkiksi vastakkainasettelun lisääntyminen, sosiaalisen median negatiiviset vaikutukset, taloudellinen epävarmuus sekä epätasapaino. Onnellisuutta Suomessa kokivat eniten keski-ikäiset ja vanhukset, mutta alle 30-vuotiaat ovat vasta sijalla seitsemän.

Millaiselta onnellisuus näyttäytyy vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten elämässä?

Lue lisää

Muutoksenhaku vammaispalvelua koskevaan päätökseen

Viranomaisen tekemän vammaispalvelua koskevan päätöksen mukana on aina oltava muutoksenhakuohje jossa kerrotaan, miten ja missä ajassa muutosta voi hakea.

Lue lisää

Ole tarkkana, mihin pysäköit invatunnuksella

Invalidiliiton neuvontaan tulee vuosittain paljon kysymyksiä liikkumisesteisen henkilön pysäköintitunnuksen (tuttavallisemmin invatunnus/ invalupa) käytöstä. Mihin saan pysäköidä ja mihin en? Miksi sain sakon, vaikka minulla on invalupa? Mihin voin valittaa, kun sain sakon?

Lue lisää

Järjestöjen tekemä neuvontatyö ei voi korvata kuntien antamaa neuvontaa

Kuntien vammaispalveluiden neuvonnassa ja ohjauksessa riittää haasteita. Vammaisia ihmisiä ei aina kuunnella, eivätkä he välttämättä saa tarvitsemiaan yksilöllisiä palveluita. Kunnilla on velvollisuus antaa neuvontaa ja ohjausta. Järjestöt tekevät neuvontatyötä, mutta Invalidiliiton mukaan se ei voi korvata kunnissa tehtävää neuvontaa.

Lue lisää

Miten ryhtyä yhdistyksen neuvojaksi?

Työssäni minulta on aina aika ajoin kysytty, miten vapaaehtoisneuvojaksi voisi ryhtyä.

Lue lisää

Tukea yhdistysten neuvontaan

Koulutuksessa saat tietoa ajankohtaista vammaislainsäädännön muutoksista, tukea neuvojana toimimiseen sekä yhdistyksen neuvonnan kehittämiseen.

Lue lisää

Neuvonta on tärkeää

Neuvonta on Invalidiliiton perustoimintaa. Se on palvelua jäsenistölle ja muille vammaisille ihmisille, läheisille ja ammattilaisille. Neuvonnan kautta saamme arvokasta tietoa vammaisten ihmisten arjesta ja viemme asioita eteenpäin. Kehitämme neuvontapalveluamme ja sen saatavuutta nyt entistä paremmaksi.

Lue lisää