Hero image
Kuvituskuva.
Kirjoittanut 29.05.2024
Sosiaalityön kevään 2024 korkeakouluharjoitteluni Invalidiliitolla on syventänyt käsitystäni fyysisesti vammaisten henkilöiden asemasta Suomessa sekä haasteista, joita vamman vuoksi voi joutua kohtaamaan.

Aloitin sosiaalityön harjoitteluni huhtikuun alussa Invalidiliitolla neuvontatiimissä. Harjoitteluni teema on ollut fyysisesti vammaisten henkilöiden osallisuus.  

Osallisuus on laaja aihe. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan osallisuus on yksilön kokemus siitä, että hän kuuluu itselle merkitykselliseen yhteisöön. Osallisuutta voidaan myös edistää politiikkatasolla toteuttamalla toimenpiteitä, jotka edistävät kansalaisten osallistumista sekä yhteiskunnallista osallisuutta. 

Osallisuus on keskeinen teema yhteiskunnassamme, mutta myös sosiaalialan opinnoissa. Jokainen ihminen tarvitsee kuulluksi tulemista sekä kokemuksen siitä, että kuuluu johonkin. Syrjäytyminen ja yksinäisyys ovat aina henkilökohtaisia tragedioita, mutta tulevat väistämättä kalliiksi myös yhteiskunnalle. 

Osallisuus on monen eri tekijän summa

Olen huhti- toukokuun aikana päässyt Invalidiliiton lukuisten asiantuntijoiden kanssa pohtimaan yhdessä osallisuutta ja sen rakentumista. Olemme käsitelleet esimerkiksi vammaispalveluihin kuuluvien subjektiivisten palveluiden – henkilökohtaisen avun, kuljetuspalveluiden ja asunnon muutostöiden – vaikutusta fyysisesti vammaisten henkilöiden osallisuuden toteutumiseen.  

Olen myös oppinut, kuinka työllä on suuri vaikutus yksilön osallisuuden kokemuksen muodostumiseen. Lisäksi Invalidiliiton vuoden 2023 Osallisuusbarometrista käy ilmi, kuinka esimerkiksi harrastus- ja kulttuuritilojen esteellisyys on merkittävä osallistumisen ja osallisuuden heikentäjä fyysisesti vammaisten henkilöiden arjessa.  

Kuten todettu, osallisuus muodostuu monista tekijöistä, eikä välttämättä ole helppo hahmotettava. Suureen osaan osallisuuden tekijöistä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa poliittisella tasolla toimimalla hyvinvointiyhteiskunnan ihanteiden mukaan. Esimerkiksi tulevan, uudistetun vammaispalvelulain toivoo edistävän vammaisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisempaa Suomea. 

Sosiaalityöntekijät ovat sosiaalipolitiikan käytännön toteuttajia  

Yhteiskunnallinen koulutus takaa pätevyyden toteuttaa vastuullista asiakastyötä, mutta sosiaalihuoltolain mukaista rakenteellista sosiaalityötä ei pidä unohtaa. Sosiaalityön täytyy myös tulevaisuudessa olla sosiaalipolitiikan käytännön toteuttamisen lisäksi aktiivinen sosiaalipolitiikkaan vaikuttaja ja tämän myötä myös esimerkiksi osallisuuden edistäjä. Tällä hetkellä Invalidiliiton Osallisuusbarometri on yksi oiva ajankohtaista tietoa tarjoava lähde sosiaalialan ammattilaisille.  

Tulevana sosiaalialan ammattilaisena harjoittelu Invalidiliitossa on antanut minulle paljon oppia. On ollut hienoa päästä näkemään Invalidiliitossa tehtävää työtä yhdenvertaisuuden eteen ja myös päästä itse osalliseksi tähän toimintaan.  

Tukekaamme toinen toisemme osallisuutta myös tulevana kesänä kuuntelemalla ja arvostusta antamalla. Aurinkoista kesää kaikille!

 

Kirjoittaja: Iiris Ora, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija Jyväskylän yliopistosta.

Jaa sosiaalisessa mediassa