Hero image
Neuvoja osoittaa fläppitaululle ja neuvottavat kuuntelevat nojatuoleissa istuen.
Kirjoittanut Liisa Pitzén 15.10.2019
Työssäni minulta on aina aika ajoin kysytty, miten vapaaehtoisneuvojaksi voisi ryhtyä.

Monet Invalidiliiton jäsenyhdistykset neuvovat sääntöihinsä perustuen. Jäsenyhdistysten mallisäännöissä pykälän kolme mukaan yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi neuvoa ja opastaa jäsenistöä vammaisuutta koskevissa asioissa sekä edistää ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa oikeuksien valvonnan ja vaikuttamisen keinoin omalla toiminta-alueellaan. 

Hallituksen päätöksestä alkuun

Aivan aluksi yhdistyksen hallituksen on täytynyt tehdä päätös neuvonnan aloittamisesta ja toteuttamisesta alueellaan. Sen jälkeen sen vastuulla on järjestää neuvontaa niin, että neuvojalla on toimivat puitteet toteuttaa sitä. Yhdistys on siis se organisaatio, jonka valtuutuksella neuvontaa Invalidiliiton jäsenyhdistyksissä tehdään. Neuvonnan tulee aina pohjautua yhdessä sovittuihin eettisiin ohjeisiin ja toimintatapoihin. 

Neuvontaan sitoudutaan

Niin hallitukselta kuin vapaaehtoiselta neuvojalta tarvitaan johdonmukaisuutta ja tahtoa sitoutua yhdistyksen neuvontaan. Sitoutumista voidaan edesauttaa neuvonnan hyvällä suunnittelulla ja organisoinnilla. Esimerkiksi sopimus ajasta ja paikasta rajaa neuvonnan toteuttamista. Se helpottaa vapaaehtoisen neuvojan ajankäytön suunnittelua ja jaksamista. 

Voisin ajatella, että yhdistys saa helpommin osaavia vapaaehtoisia neuvojan tehtäviin, kun he tietävät ja ymmärtävät mihin ovat sitoutumassa. Säännöllisellä tiedottamisella ohjataan tuen ja ohjauksen tarvitsijoita kysymään apua silloin, kun yhdistyksellä on neuvontaa tarjolla. Näin voidaan ehkä helpommin välttyä tilanteilta, joissa apua ja opastusta pyydetään missä ja milloin tahansa.   

Tukea tarjolla

Hallituksen tehtävänä on luoda edellytykset neuvojan osaamisen päivittämiselle tarpeen mukaan. Yhdistyksen neuvojat ohjaavat ja neuvovat useimmiten vapaaehtoisuuteen perustuen yhdistyksensä jäseniä ja paikkakuntansa asukkaita.  Neuvojat ovat kouluttautuneita ja heillä on taitoa etsiä tietoa eri kanavista oman osaamisensa tueksi. 

Invalidiliitto tarjoaa neuvojille monen eri kanavan kautta mahdollisuuksia päivittää omaa osaamistaan.  Tietoa löytyy nettisivuilta, uutiskirjeistä, webinaareista ja koulutuksista. Tietojen ajan tasalla pitäminen on pyritty tekemään vaivattomaksi kaikille. Apua tarvitsevan henkilön voi ohjata myös Invalidiliiton neuvontapalvelun piiriin, jos oma asiantuntemus ei aivan riitä.

Neuvojan työ palkitsee

Vaikka neuvonnassa on omat haasteensa, useimmat yhdistysten neuvojat kokevat työn olevan parhaimmillaan palkitsevaa ja motivoivaa. Neuvoja saa auttaa muita välittämällä tietoa, kuuntelemalla ja apua tarvitsevan rinnalla kulkemalla. Vertaisena toimivalla neuvojalla on usein omakohtaista kokemusta vastaavanlaisten asioiden parissa painiskelusta, joten esille tulevat kysymykset ovat hänelle tuttuja. Taitava neuvoja on asiantunteva ja asiakasta kuunteleva, hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot ja hän ymmärtää salassapidon merkityksen. 

Arvioinnista kehittämiseen

Yhdistysten kannattaa arvioida tekemäänsä neuvontaa vuosittain, ja kerätä tietoja neuvonnan määrästä sekä usein kysytyistä teemoista. Saatuja tietoja se voi hyödyntää esimerkiksi omassa paikallisessa vaikuttamistoiminnassaan ja myös neuvonnan kehittämisessä. 

Jaa sosiaalisessa mediassa