Sormi osoittaa vaakakuppia. Kuvituskuva.
4.3.2024
Viranomaisen tekemän vammaispalvelua koskevan päätöksen mukana on aina oltava muutoksenhakuohje jossa kerrotaan, miten ja missä ajassa muutosta voi hakea.

Mikäli olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit yrittää neuvotella ratkaisun tehneen viranomaisen kanssa ennen varsinaista muutoksenhakua. Viranomainen voi itse muuttaa eli oikaista tekemänsä päätöksen.

Muutoksenhaussa on tärkeää, että toimii annettujen ohjeiden ja määräajan puitteissa. Myöhässä saapunutta muutoshakemusta ei käsitellä. Mahdollisia lisäselvityksiä kannattaa ryhtyä hankkimaan mahdollisimman pian päätöksen saamisen jälkeen.

Tästä dokumentista löydät perustiedot siitä, miten voit hakea oikaisua tai muutosta eri oikeusasteissa (pdf) Muutoksenhaun prosessikaavio (pdf)

Mistä saa neuvoja ja apua muutoksenhakuun?

Muutoksenhakuun voi hakea apua sosiaalityöntekijältä tai hyvinvointialueen sosiaaliasiavastaavalta. Sosiaaliasiavastaavan tehtäviin kuuluu neuvoa asiakkaita liittyen heidän asemaansa ja oikeuksiinsa sosiaalihuollon asiakkaana, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Valtion oikeusaputoimistot antavat yleistä neuvontaa oikeudellisissa asioissa.

Invalidiliiton neuvontapalvelu auttaa fyysisesti vammaisten henkilöiden palveluihin tai oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Neuvonnasta voi saada tukea valituksen perustelemiseen, mutta emme laadi asiakirjoja asiakkaan puolesta tai hoida asioita yleisissä tai hallintotuomioistuimissa.

Oikeusturvan haasteet -tilaisuus ja webinaaritallenne

Ajankohtaista vammaispolitiikassa, Oikeusturvan haasteet -tilaisuudessa 18.1.2024 keskusteltiin Invalidiliiton juristien Ranja Alavan ja Henrik Gustafssonin johdolla ajankohtaisista vammaispalveluihin liittyvistä haasteista. Tilaisuudessa käytiin läpi vammaispalveluiden hakemiseen liittyvää menettelyä sekä sitä, mitä asiakkaan tulee tietää omista oikeuksistaan ja viranomaisen velvollisuuksista.

Tilaisuudessa käsiteltiin myös muutoksenhakua. Asian runsauden vuoksi muutoksenhausta päätettiin tehdä erillinen webinaaritallenne. Siinä käydään läpi vammaispalveluita koskeva muutoksenhaku, alkaen päätöksen tiedoksi saamisesta ja määräajoista oikaisumenettelyyn ja päätöksestä valittamiseen. Webinaarissa käydään lisäksi läpi muut keinot puuttua päätösten epäkohtiin: muistutus ja kantelu.

Jaa sosiaalisessa mediassa