Hero image
Pihan oleskelualueet
Kirjoittanut Susanna Korkeakangas 08.05.2023
Asunto-osakeyhtiön osakkaista huomattava määrä on nykyään ikääntyneitä. Osakkaiden tulisikin miettiä, miten tuetaan kaikkien osakkaiden mahdollisuuksia asua kiinteistössä.

Esteettömästä kiinteistöstä hyötyvät kaikki asukkaat. Muuttaminen ja tavaroiden kuljettaminen on helpompaa, lapsiperheiden on sujuvampaa liikkua lastenvaunujen kanssa ja ennen kaikkea jokainen liikkumis- ja toimimistavastaan riippumatta pystyy mahdollisimman itsenäiseen elämään asuinrakennuksessa ja sen ympäristössä. Esteettömyyden huomioiminen myös lisää kiinteistön arvoa, palvelee käytössä monipuolisemmin ja pidempään sekä helpottaa asunnon myymistä. Se ei myöskään tarkoita mitään erikoisratkaisuja tai laitosmaisuutta, vaan sujuvampaa arkea ja helpompaa liikkumista.  

Esteettömyys lisää rakennusten turvallisuutta ja voidaan välttyä kiinteistön alueella tapahtuvilta tapaturmilta. Ratkaisut esteettömyyden kehittämiseksi voidaan toteuttaa hyvän suunnittelun avulla tyylikkäästi, rakennuksen arkkitehtuuria kunnioittaen ja esimerkiksi remontin yhteydessä toteutettuna hyvin pienin lisäkustannuksin.  

Mistä vastustus johtuu? - Toimenpiteitä esteettömyyden kehittämiseksi tarvitaan  

Usein osakkaat saattavat olla erilaisia esteettömyyttä kehittäviä remontteja vastaan. Ei haluta myöntää, että itsellekin voi tulla tilanne, jossa hissi helpottaisi omaa liikkumista asunnosta ulos. Pelätään korjauksiin tarvittavia lainoja ja yhtiövastikkeiden nousua. Kuitenkin panostus esteettömyyteen edistää kaikkien toimimista taloyhtiössä ja toimintakyvyn ongelmien ilmaantuessa ei tule tarvetta muuttamiselle.  

Esteellisten asuntojen myynti voi tulevaisuudessa olla hankalaa, kun väestö alkaa tiedostaa tarpeensa ja haluaa asunnon, joka mukautuu erilaisiin elämäntilanteisiin. Usein osakkaat, jotka asuvat alemmissa kerroksissa saattavat vastustaa hissin rakentamista, mutta oikeanlaisella kustannusten jaolla voidaan löytää kaikkia tyydyttävä ratkaisu. Huomioitavaa on, että jos koko taloyhtiön arvo nousee hissiremontin yhteydessä, vaikuttaa se myös alimpien kerrosten asuntojen hintoihin.  

Joissakin asunto-osakeyhtiöissä on vastustettu yksittäisten asukkaiden tarvitsemia esteettömyyttä kehittäviä toimenpiteitä, koska pelätään julkisivun ulkonäön muutoksia tai mielikuva palveluasuntojen kaltaisista ratkaisuista kummittelee taka-alalla. Tällä hetkellä asunto-osakeyhtiöillä ei ole velvollisuutta esteettömyyden kehittämiseksi ja osakkaat ovat voineet estää myös yksittäisen ihmisen tarvitsemat korjaukset päätöksellään.

Tietyt kriteerit omaava asukas voi saada tarvittavat muutostyöt esimerkiksi vammaispalvelulain perusteella tai vakuutusyhtiön kautta, mutta taloyhtiössä on estetty kyseiset muutostyöt. Ovien automaatiomekanismeja ei ole saatu toteuttaa tai luiskien rakentaminen on estetty, kuitenkin automaattiovista ja luiskista voisi olla hyötyä kaikille asukkaille. Kuinka helppoa on painaa painonappia kyynärpäällä oven avatakseen, jos käsissä on tavaraa tai kulkea turvallista luiskaa pitkin lastenvaunujen kanssa. 

Esteettömyysratkaisut eivät yleensä näytä erikoisilta vaan ratkaisuista saadaan tehtyä tyylikkäitä rakennuksen ulkonäköön sopivia toteutuksia. Usein yllätytään kuinka hyvin toteutukset sopivan talon tyyliin ja korjausten toteuduttua taloyhtiöissä ollaan tyytyväisiä korjauksiin. Helmikuussa 2023 hyväksytyn asunto-osakeyhtiönlain uudistuksen myötä taloyhtiön hallitus ei voi enää perustelematta kieltää osakasta tekemästä esteettömyyttä edistäviä muutostöitä taloyhtiön yhteisiin tiloihin. 

Tulevaisuuden tarpeet huomioon suunniteltaessa korjausrakentamista  

Suurempia peruskorjauksia suunnitellessa kannattaa tilata esteettömyyskartoitus taloyhtiöön. Kartoituksen avulla saadaan arvokasta tietoa rakennuksen esteettömyydestä ja tarvittavista kehittämiskohteista.

Esteettömyyskartoituksen perusteella on helpompi suunnitella eri toimenpiteitä liitettäväksi muihin korjaustoimiin. Esimerkiksi pihan tasoituksen ja asfaltoinnin yhteydessä voidaan suunnitella esteettömämpi kulku rakennukseen, eikä toimenpide välttämättä tuo lisäkustannuksia piha-alueen korjausbudjettiin. Usein suunnittelijoiden avuksi olisi hyvä palkata esteettömyysasiantuntija, jotta voidaan varmistaa parhaat ratkaisut esteettömyyden osalta. Vaikka esteettömyyskartoituksen ja konsultin palkkaaminen maksaa, säästää toimet suuren summan, koska remontit tulee mietittyä kunnolla ja suunnitelmissa vältetään virheet esteettömyyden osalta. Esteettömyyskartoitus voi helpottaa myös rahoituksen saamista korjaustöihin.  

Suurimpana ongelmana monessa taloyhtiössä on hissin puute, mikä voi rajoittaa elämisen täysin asunnon sisätiloihin toimintakyvyn muuttuessa. Hissi on mahdollista rakentaa lähes kaikkiin kerrostaloihin jälkeenpäin lisäten asumisen turvallisuutta. Asunto-osakeyhtiö voi hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta tukea hissin rakentamiseen ja muuhun esteettömyyden kehittämiseen. Tuettavia toimenpiteitä voi olla esimerkiksi hissien esteettömyyskorjaukset, ulko-ovien automatisointi, kulkuluiskien, kaiteiden tai porrashissin rakentaminen. Hissin rakentamisen yhteydessä tulee huomioida esteetön pääsy rakennukseen ja hissille.  

Mutta mitä olikaan hyvä muistaa korjausrakentamista suunniteltaessa? 

  • Hyvä suunnittelu säästää rahaa pitkällä tähtäimellä, sillä me kaikki ikäännymme ja tarpeemme muuttuvat.

  • Ota huomioon tulevaisuuden tarpeet korjausrakentamisen yhteydessä . 

  • Tilaa esteettömyyskartoitus, sen avulla saat arvokasta tietoa remonttia varten. 

  • Ota esteettömyysasiantuntija mukaan suunnitteluun.

  • Muista hyödyntää ARA:n esteettömyysavustus.

Tarve asunnoille, jotka taipuvat muutoksille ja mahdollistavat asumisen erilaisissa elämäntilanteissa kasvaa. Ihmiset tiedostavat tulevaisuuden tarpeensa aiempaa paremmin. Nykypäivänä niin nuoret kuin vanhemmatkin ihmiset suunnittelevat asuntojen ostoa erilaisten elämäntilanteiden kannalta. Välttämättä lasten synnyttyä ei haluta muuttaa ja iäkkäämmät etsivät asuntoa ja asuinympäristöä, jossa viihtyy ja pärjää vaikka toimintakyky vaihtelisi.

Asunto-osakeyhtiöissä tarvitaan tulevaisuusajattelua ja uskallusta miettiä ratkaisuja pitkällä tähtäimellä. Kannattaa pohtia asukkaiden tarpeita ja, miten kilpailla asuntomarkkinoilla viihtyisällä, yhdenvertaisella ja hyvin hoidetulla kiinteistöllä.

Jaa sosiaalisessa mediassa