Kuvituskuva.
Verkkokurssilla opit tuntemaan rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämiseen liittyviä mahdollisuuksia, esteettömyysasetuksen vaatimuksia ja sen soveltamista koskevia ohjeita.

Kurssin lähdemateriaalina on Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017, asetuksen valmisteluvaiheessa koottu perustelumuistio ja ympäristöministeriön ohje asetuksen soveltamisesta 2018 sekä Invalidiliiton verkkosivut. 

Kurssi järjestetään kokonaan verkko-opiskeluna. Opiskelu tapahtuu Moodlerooms verkko-oppimisympäristössä.

Kurssin sisältö

Kurssi sisältää 4 jaksoa, jotka suoritat järjestyksessä, viikko/jakso. Kurssilla ei ole aikasidonnaisia oppitunteja.

Johdanto
Johdannossa saat tietoa kurssin jaksojen sisällöistä, saat ohjeita kurssin suorittamisesta ja tutustut muihin kurssilaisiin 1. keskusteluosion kautta.

1. Taustatietoja
Taustatietoja-osiossa saat tietoa
•    yhdenvertaisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä
•    esteettömyyden edistämisen historiasta
•    liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden vaatimuksista rakennetulle ympäristölle 
•    rakentamisen esteettömyyden lainsäädännöstä 
•    esteettömyyden toteuttamisen ohjeista ja oppaista.

2.    Julkisten tilojen ja muiden toimitilojen rakentamisen esteettömyys
Saat tietoa siitä, mitä esteettömyys julkisten tilojen ja muiden toimitilojen rakennuksissa ja niiden piha-alueilla tarkoittaa sekä siitä, mitä määräyksiä ja ohjeita on uusien esteettömien rakennusten rakentamista varten. Ymmärrät miten olemassa olevien julkisten rakennusten esteettömyyttä voidaan parantaa. 

3.    Asuinrakentamisen esteettömyys
Saat tietoa siitä, mitä esteettömyys asuinrakennuksissa ja niiden piha-alueilla tarkoittaa sekä siitä, mitä määräyksiä ja ohjeita on uusien asuinrakennusten rakentamista varten. Ymmärrät miten olemassa olevien asuinrakennusten esteettömyyttä voidaan parantaa ja mitä asunnonmuutostyöt tarkoittavat.

4.    Esteettömyyden edistäminen ja kurssin päätös
Saat tietoa siitä, miten tärkeää on että esteettömyys otetaan huomioon myös yksityiskohdissa.

Kurssin hinta: Maksuton Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäsenille, vammaisneuvoston ja Invalidiliiton esteettömyysverkoston jäsenet 40 €, muut 80 €. 


Seuraava Edistä esteettömyyttä -verkkokurssi 11.3.–7.4.2024. Ilmoittautuminen 3.3.2024 mennessä tai niin kauan kuin kurssilla on tilaa!

 

Jaa sosiaalisessa mediassa