Apuväline 2015, Tampere

Esteettömyyskartoitus vai jotain ihan muuta?

Vuosittainen esteettömyyskartoittajien tapaaminen kokosi kolmisenkymmentä aiheesta kiinnostunutta kuulijaa Tampereelle. Tilaisuuden tavoitteena oli koota yhteen kartoittajia ja välittää tietoa sekä tarttua ajankohtaisiin aiheisiin. Tapaamisen teemana oli kartoitusten raportointi.

Tilaisuuden aluksi ESKEn arkkitehti Niina Kilpelä kertoi esteettömyyskartoituksiin liittyvien termien viidakosta. Esteettömyyskartoitus on usein yleisnimi erilaiselle esteettömyyden tarkastelulle. Oikean termin käyttäminen oikeassa yhteydessä on kuitenkin tärkeää, sillä ympäristön tarkastelun menetelmät ovat hyvin erilaisia. ESKEH-menetelmällä toteutetussa esteettömyyskartoituksessa ympäristön ratkaisuja verrataan esteettömyysmääräyksiin, -ohjeisiin sekä hyviin käytäntöihin. Menetelmä perustuu mittaamiseen.

Esteettömyyskartoittajien koulutusta järjestetään ammattikorkeakouluissa. Myös Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKEssä on järjestetty koulutuksia. ESKEn tavoitteena on menetelmän rekisteröinti sekä jatkossa kartoittajien auktorisointi. Koulutuksesta halutaan jatkossa perussisällöltään yhdenmukainen. Kouluttava taho voi halutessaan valita perussisällön lisäksi erikoistumissuunnan.

Projektityöntekijä Riikka Tupala ja Reetta-Kaisa Kuusiluoma SAMK:sta kertoivat esteettömyyskartoitusten raportoinnista OIVA-työkalun avulla. Sovelluksen lähtökohtaisena tavoitteena on ollut nopeuttaa kartoituksen raportointia. Työkalun etu on paperinkulutuksen väheneminen, tarvittavat lomakkeet ovat aina mukana. Oiva on käytettävissä eri päätelaitteilla, eikä edellytä erillistä sovelluksen lataamista. Netissä toimiminen on kuitenkin tuonut myös haasteita, ja sovellusvaihtoehtoakin on toivottu jatkossa. ESKEH-lomakkeiden lisäksi OIVAssa on liikuntapaikkojen kartoituslomakkeet ja aistiympäristön kartoituslomake. 
OIVAn käyttö vaatii käyttäjätunnuksen. OIVA tuottaa raporttisisältöä kartoituksessa valittujen vastausvaihtoehtojen perusteella. Raportin teksti voidaan siirtää tekstinkäsittelyohjelmaan, jossa se muokataan lopulliseen asuun. SAMK ja Invalidiliitto neuvottelevat parhaillaan OIVA-työkalun siirtämisestä Invalidiliiton alaisuuteen.

Suunnittelija Johanna Hätönen Kynnys ry:stä esitteli ESKEH-menetelmään perustuvana asiantuntija-arviona toteutetun Helsingin Kielilukion kartoitusraportin. Kartoituksen tavoitteena oli löytää esteettömyyden kannalta kriittisimmät kohdat hankesuunnittelun lähtötiedoiksi. Kohteeseen tulossa merkittäviä muutoksia, jolloin myös esteettömyyden kehittämiseen on hyvät mahdollisuudet. Kartoituksessa on tarkasteltu kaikki koulun tilat. 

ESKEn esteettömyysasiantuntija Marika Nordlund esitteli Validia Kuntoutus Helsingin Synapsia-talon kartoitusraportin. Kohde on kartoitettu osana Invalidiliiton omien toimitilojen esteettömyystarkastelua ja siinä on käytetty Helppo liikkua -kriteeristöä, joka poikkeaa hieman ESKEHistä. Kohteessa ei olla vielä tekemässä peruskorjausta, mikä lisäsi haastetta raportoinnin osalta ja vaikutti myös kartoitustarkkuuteen sekä toimenpide-ehdotusten kirjaamiseen. 

Puheenvuorojen välissä katseltiin ESKEssä toteutettuja esteettömyysaiheisia videoita. Ne selventävät esteettömyysmääräysten ja ohjeiden taustoja ja merkitystä. Videot löytyvät jatkossa ESKEn verkkosivuilta. Videoihin on tulossa kuvailut, jotta niitä voi hyödyntää myös ruudunlukuohjelmilla.

Seuraava esteettömyyskartoittajien tapaaminen järjestetään Tampereella Hyvä Ikä -messujen yhteydessä lokakuussa 2016.

Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKE ylläpitää esteettömyyskartoittajarekisteriä

Esteettömyyskeskus ESKE kokoaa tietoja Suomessa toimivista rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajista, jotta kartoitusta tarvitsevat tahot löytäisivät heidät ja jotta kartoittajien ammattikunta tulisi laajemmin yleiseen tietoon. Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajarekisterissä olevat henkilöt ovat saaneet ESKEH-pohjaisen koulutuksen ammattikorkeakoulussa tai he ovat muulla keinoin osoittaneet pätevyytensä tehtävään.

Rekisterissä oleville kartoittajille on myös perustettu oma Facebook -ryhmä ESKEH Esteettömyyskartoittajat.

Jaa sosiaalisessa mediassa