nainen seuraa kuntoutusvideota lattialla istuen. Kuvituskuva.
Tältä sivulta löydät tietoa etäkuntoutuksen kehittämisen tavoitteista, johtamisesta, kumppaneista, rahoituksesta ja tuotoksista.

Tavoitteet

Invalidiliiton tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää etäkuntoutusta. Etäkuntoutuksella voidaan tarjota mahdollisuus kuntoutuspalveluiden käyttöön kuntoutujan valitsemassa paikassa. Etäkuntoutus mahdollistaa kuntoutuksen myös silloin, kun kuntoutuspalveluihin pääseminen olisi muuten vaikeaa tai estynyt, kuten pitkien välimatkojen tai riittämättömien resurssien vuoksi.

Etäkuntoutuksen avulla voidaan optimoida kuntoutuksen ajoitusta, intensiteettiä ja jaksottamista, jolla voidaan vaikuttaa kuntoutuksen tuloksellisuuteen. Se on kustannustehokasta: terapeutin päivään mahtuu useampi kuntoutettava ja matkakustannuksissa säästetään. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi Invalidiliitto on 

 1. osallistunut Kelan aihetta käsittelevän kirjallisuuskatsauksen työstämiseen kirjoittajana ja toimittajana
 2. selvittänyt vaativan etäkuntoutuksen toteutusta ja vaikuttavuutta aivovamman saaneilla hankkeessa, joka oli yksi kolmestatoista Kelan rahoittamasta etäkuntoutuksen kehittämishankkeesta
 3. osallistunut kirjoittajana ja toimittajana Kelan kehittämishankkeiden raportointiin yhteiseksi kirjaksi. 

Johtaminen

 1. Kela
 2. Invalidiliitto
 3. Kela

Kumppanit

 1. Kela, HYKS Psykiatria/IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja, Invalidiliitto ry, Oulunkaaren kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, STM, Tutoris Oy
 2. Invalidiliitto ry, Kuntoutussäätiö, Validia Oy, Physiotools Ltd, Cognituner Oy, GoodLife Technology Oy.
 3. Kela, Invalidiliitto ry ja 13 hankkeen kirjoittajat

Rahoitus

Kela

Toteutusaika

 1. 2015-2016
 2. 2016-2019
 3. 2018-2019

Tuotokset

 1. Anna-Liisa Salminen & Sinikka Hiekkala & Jan-Henry Stenberg (toim). Etäkuntoutus.  Kelan tutkimus 2016. Kirjallisuuskatsaus kokoaa tietoa etäkuntoutuksesta ja tuottaa tietoa etäkuntoutuksen mahdollisuuksista kuntoutuksen suunnittelussa.
 2. Minna Parkkila, Elina Naamanka, Erja Poutiainen, Sinikka Hiekkala. Vaativan kuntoutuksen toteutus etäkuntoutuksena aivovamman saaneilla. Kirjassa Etäkuntoutus (ks. kohta 1).
 3. Anna-Liisa Salminen & Sinikka Hiekkala (toim). Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia.  Kelan tutkimus 2019.

Lisätietoja: Invalidiliiton tutkimusjohtaja, dosentti Sinikka Hiekkala, etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi.