Autot parkissa. Kuvituskuva.
Kansainvälistä esteettömyys- ja saavutettavuuspäivää vietetään aina toukokuun kolmantena torstaina eli tänä vuonna 20.5.2021. Haluamme hyödyntää teemapäivän medianäkyvyyden ja nostaa meille tärkeitä esteettömyysaiheita esiin samanaikaisesti. Tästä syystä Helppo liikkua -viikko järjestetään samalla viikolla.  

Invalidiliitolle on tärkeää herättää keskustelua rakennetun ympäristön esteettömyydestä sekä asenteista, jotka estävät yhdenvertaisen yhteiskunnan toteutumisen. Vuonna 2021 Helppo liikkua -viikon teemana on esteetön pysäköinti, johon liittyvät mm. esteettömien autopaikkojen riittävyys, asianmukainen merkitseminen sekä niiden tarkoituksenmukainen käyttö.    

Kannustamme yhdistyksiä järjestämään teemaviikolla tempauksen, jossa yhdistysväki voi jalkautua omalla paikkakunnallaan muistuttamaan esteettömien pysäköintipaikkojen oikeanlaisesta käytöstä. Ohjeistuksia ja kampanjamateriaaleja voi hyödyntää myös muunlaisten tapahtumien yhteydessä. Tarkempaa tietoa ja materiaalien tilausohjeet saatte alkuvuodesta 2021.   

Muistilista tapahtuman järjestämistä varten: 

  • Sopikaa hallituksessa tapahtuman järjestämisestä.  
  • Suunnitelkaa yhdessä, millaista tapahtumaa olette järjestämässä: pystytetäänkö esittelypiste vai jalkaudutaanko eri pysäköintialueille pienissä ryhmissä? Ehdotetaanko yritykselle esimerkiksi maalaamaan esteettömiä paikkoja siniseksi vai tarjoudutaanko jopa tekemään se itse? 
  • Tiedottakaa tulevasta tapahtumasta jäsenistölle ja pyytäkää etukäteistietoja ja kokemuksia: missä asiat hyvin, missä olisi parantamisen varaa, mihin pitäisi puuttua?  
  • Tilatkaa materiaalit tapahtumaa varten.  
  • Sopikaa paikat, mihin jalkaudutte ja jakakaa työvuorot tarvittaessa.  
  • Olkaa yhteydessä yrityksiin, joiden pysäköintialueille olette jalkautumassa. Pyytäkää lupa, ja tuokaa esiin ajatus yhteisellä asialla olemisesta: Yhdenvertaista palvelua kaikille! 
  • Kerratkaa omat tietonne esteettömästä pysäköinnistä. Tästä saatte myös ohjeistusta. 
  • Kutsukaa mukaan myös päättäjiä ja kunnan toimijoita tutustumaan asiaan.  
  • Välittäkää tietoa tapahtumasta etukäteen medioille, ja jakakaa tietoa myös somessa. Pohtikaa etukäteen, löytyisikö teidän kauttanne hyvä haastateltava aiheesta, pyytäkää lupa haastateltavalta ja lisätkää hänen yhteystietonsa mediatiedotteeseen. Tiedotepohjan saatte kampanjamateriaalien yhteydessä lähempänä tapahtumaa.  
  • Muistakaa tiedottaa myös tapahtuman sujumisesta ja aikaansaaduista tuloksista järjestöasiantuntijallenne.  

 

Jaa sosiaalisessa mediassa