Epäasialliseen käytökseen puuttuminen

Jaa sosiaalisessa mediassa

Miten puuttua epäasialliseen käytökseen yhdistyksessä?

Kaikki jaksot
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen tietoturva

Yhdistysten tieto- ja kyberturva. Puhujina Pasi Dalstedt (Invalidiliitto) ja Sami Tervo (pj. Kotkan Seudun Invalidit)
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen

Miten puuttua epäasialliseen käytökseen yhdistyksessä?
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Pienten yhdistysten kevennetty tilinpito

Mira Merikanto Taloushallintoliitosta puhuu aiheista: yhdistyslaki ja valtioneuvoston asetus mikroyhdistysten tilinpidosta, tilinpito tilikauden aikan...
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Turvallinen tila yhdistyksen toiminassa

Turvallisen tilan käsite. Miksi ohjeita tarvitaan? Miten ohjeet saadaan käyttöön yhdistyksissä?
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Invalidiliiton strategia

Invalidiliiton toimitusjohtaja Janne Juvakka esittelee liiton uutta strategiaa vuosille 2023-2027.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Tietosuoja yhdistyksessä

Tietosuoja yhdistyksessä webinaari 10.11.2022. Asiantuntijana Sami Tervo Kymenlaakson liitosta ja kommentoijina Henrik Gustafsson ja Mirva Kiiveri Inv...
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen talous kuntoon

Neuvoja ja ohjeita yhdistyksen talouden pyörittämiseen. Taloudenhoitoa koskevat säädökset ja yhdistyksen vastuu.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen taloudenhoitajan tehtävät

Yhdistyksen taloudenhoitajan tehtävät. Mitä tehtävä sisältää ja minkälaista apua ja tukea sen hoitamiseen löytyy.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen sihteerin tehtävät

Ohjeita yhdistyksen sihteerin tehtävien hoitoon. Muun muassa kokouskutsut, pöytäkirjat, esityslistat, mapitus ja arkistointi.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävät

Mitä tehtäviä ja vastuita sinulle kuuluu, jos olet yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen hallituksen tehtävät

Mitkä ovat yhdistyksen hallituksen tehtävät ja työnjako. Mitkä lait ja asetukset vaikuttavat hallituksen toimintaan?
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen hyvä henki

Toimivan hallituksen peruspilarit, yhdistyksen hallituksen hyvä henki ja miten se tehdään. Ratkaisukeskeinen ajattelu hyvänhengen kivijalkana.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Vuosikertomus ja tilinpäätös

Malleja ja vinkkejä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen laadintaan yhdistyksessä.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Kokouskäytännöt

Tämä webinaari tarjoaa eväitä toimivaan ja sujuvaan kokouskäytäntöön.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen toiminnantarkastus

Miten yhdistyksen toiminnantarkastus tehdään ja mitä toiminnantarkastajalta vaaditaan. Mitä erilaisia asioita yhdistyksen toiminnasta tulee tarkastaa.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Palkka vs. vapaaehtoistyö

Tarkastellaan palkkatyön ja vapaaehtoistoiminnan välisiä suhteita ja yhteisiä pelisääntöjä.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Viestintavastaavan tehtävät

Miksi yhdistyksen kannattaa viestiä? Mitkä ovat hyvän viestinnän periaatteet? Sisäinen- ja ulkoinen viestintä ja viestintäkanavat.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen vuosikello

Toimintojen jäsentäminen vuosikellon avulla. Vuosikellon täyttäminen ja luottamushenkilön tehtävät. Käytännön esimerkkejä.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Digikerho yhdistykselle

Miten saat iloa ja hyötyä digistä. Kuinka perustat yhdistykseesi digikerhon.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Elinvoimaiset yhdistykset

Mitkä ovat elinvoimaisten yhdistysten tunnuspiirteet? Miten yhdistyksen toimintaedellytykset varmistetaan? Miksi siihen kannattaa panostaa?
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyssovittelu

Konfliktit kuuluvat myös yhdistyselämään, miten niitä voi sovitella? Sovittelun prosessi ja periaatteet. Sovittelijan tehtävät.