Pohjoismaiden liput. Kuvituskuva.
Nordiska Handikappförbundet NHF höll sitt styrelsemöte 9.10.2020. För första gången i föreningens historia hölls mötet digitalt via Teams.

Invalidförbundets styrelses viceordförande Riitta Jolanki och sakkunnig inom social- och hälsovårdspolitik Ylva Krokfors deltog i mötet. Riitta Jolanki är Invalidförbundets nya representant i NHF:s styrelse, efter att Pekka Tuominen avgick i början av detta år. Vi tackar honom för ett långvarigt deltagande. 

NHF grundades av Dansk Handicap Forbund, DHR (Sverige), Invalidförbundet rf (Finland), Norges Handikapforbund år 1946, som ett samarbetsorgan för dessa nordiska funktionshinder/handikappförbund. Island med Sjálfsbjörg Landssamband Fatladra kom med år 1960.  

Nästa år är ett jubileumsår 

Detta innebär att år 2021 är NHF:s 75 jubileumsår. Samtidigt är det också Finlands tur att ta över ordförandeskapet och Jolanki från Invalidförbundet kommer att vara NHF:s ordförande under år 2021. Samtidigt kommer Finland också att inneha Nordiska Ministerrådets ordförandeskap, så det kommer att innebära nordiskt samarbete också med dem.  

NHF kommer att ha sitt nästa möte i mitten av Mars 2021 digitalt. I samband med hösten 2021 möte planeras ett jubileumsseminarium i Köpenhamn. Tanken är att bjuda på ett högklassigt seminarium med nordiska forskare inom funktionshinder-fältet som föreläsare. Krokfors deltar i planeringsgruppen för jubileumsseminariet. 

Riitta Jolanki
Invalidförbundets styrelses viceordförande Riitta Jolanki.

Gemensam oro 

Som gemensamma nordiska orosmoment inom NHF är för tillfället förbundens finansieringsfrågor, då finansieringen redan i en del länder har upplösts från tips- och lotterivinstpengarna. Covid 19-viruset har också påverkat mycket organisationernas verksamhet. Ett annat orosmoment är de attityder och inbesparningskrav som riktas mot funktionshinderservicen. 

- NHF ger ett nordiskt perspektiv till deltagande förbund, ger modeller för verksamhet, stärker tron på att det som vi gör, verkligen stöder våra medlemmar samt påverkar beslutsfattandet, konstaterar Riitta Jolanki.   

Jaa sosiaalisessa mediassa