Invalidiliitto on tukenut jäsenyhdistystensä toimintaa erikseen haettavalla kohdennetulla avustuksella. Ensimmäinen hankehaku päättyi 28.2.2017 ja siitä on lähetetty päätös avustusta hakeneille yhdistyksille. Toinen hankehaku päättyi 31.5.2017 ja siitä on lähetetty päätös avustusta hakeneille yhdistykselle. Hankkeista on tehtävä selvitys Invalidiliittoon tammikuun 2018 loppuun mennessä.

Selvitys hankeavustuksen käytöstä
Selvitys hankeavustuksen käytöstä tehdään erillisellä lomakkeella tammikuun 2018 aikana.  Selvitykseen kirjataan muun muassa lyhyt kuvaus toiminnasta, erittely toiminnan kustannuksista sekä arvio toiminnan onnistumisesta. Toiminnan onnistumista voi mitata esimerkiksi palautelomakkeiden tai arviointikeskustelujen avulla. Toteutuneen toiminnan kulutositteet säilytettään yhdistyksen omassa kirjanpidossa (mielellään omalla kustannuspaikalla) ja toimitetaan Invalidiliittoon ainoastaan pyydettäessä. Käyttämättä jäänyt hankeavustus palautetaan Invalidiliitolle.

Sähköinen lomake ensimmäisen hankehaun raportointiin. Haku päättyi 28.2.2017 ja kohteena olivat vaikuttaminen, vertaistoiminta tai jäsenhankinta.

Sähköinen lomake toisen hankehaun raportointiin. Haku päättyi 31.5.2017 ja kohteena oli vaikuttaminen.

Jaa sosiaalisessa mediassa