Invalidiliitto suosittelee jäsenyhdistyksilleen kevätkokousten siirtämistä koronaepidemian vuoksi, ellei kokousta ole mahdollista järjestää etäyhteyksillä tai muutoin täysin koronaturvallisesti. Suuri osa Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäsenistä kuuluu riskiryhmiin perussairauden, vamman tai korkean iän takia. Heidän terveysturvaansa ei pidä riskeerata kasvokkaisia kokouksia järjestämällä.

Tällä hetkellä voimassa oleva väliaikainen poikkeamislaki ei mahdollista kokouksen siirtämistä, mutta hallitus voi silti päättää siirtää yhdistyksen kokouksen pidettäväksi sääntöjen määräämän ajan ulkopuolelle. Hallituksen tulee kuitenkin huomioida, että yhdistyslain mukaan hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, joka yhdistyslakia rikkomalla on aiheutettu yhdistyksen jäsenelle tai jollekin muulle henkilölle. On kuitenkin hyvin harvinaista, että yhdistyksen kokouksen ajankohdan siirtämisestä aiheutuisi sellaista vahinkoa, josta hallituksen jäsenet asetettaisiin korvausvastuuseen. 

Lue lisää kevätkokouksen siirtämisen perusteista SOSTE:n lakimiehen blogista.

AVI:n uudet tulkinnat kokoontumisrajoituksista eivät koske yhdistyksen kokouksia, mutta AVI suosittelee silti kokousten pitämistä etäyhteydellä. 

Lue AVI:n tulkinnasta heidän kotisivuiltaan.

Jaa sosiaalisessa mediassa