Jäseniä houkutteleva invalidiyhdistys
 • toimii ajan hermolla
 • perustaa toimintansa jäsenten tarpeisiin ja kehittää toimintaansa jäsenten toiveista
 • tekee jäseneksi liittymisen helpoksi (ohjeet ja jäsenlomake esimerkiksi internetsivuilla) 
 • kertoo yhdistyksen toiminnasta mahdollisille uusille jäsenille ja muille sidosryhmille (tärkeitä ovat sekä omat verkostot että viralliset tahot, kuten kunnan sosiaali- ja terveystoimen virkailijat, jotka ohjaavat asiakkaitaan yhdistyksen toimintaan) 
 • jakaa yhdistyksen esitettä ja lehteä yleisötilaisuuksissa ja messuilla (terveyskeskuksen, sosiaalitoimiston, apteekin ja muiden vastaavien yleisötiloissa) 
 • näkyy mediassa (paikallislehti, -radio, ilmaisjakelulehdet, some) 
 • järjestää yhdistyksen toimialueella tilaisuuksia, joissa kerrotaan yhdistyksen ja liiton toiminnasta 
 • markkinoi jäsenetuja
 • kutsuu mukaan myös kannattajajäseniä

Materiaalia uudelle jäsenelle

 • yhdistyksen esite 
 • yhdistyksen säännöt
 • hallituksen jäsenten yhteystiedot ja kehotus ottaa rohkeasti yhteyttä 
 • toimikuntien ja harrastusryhmien kokoontumisajat ja yhteystiedot 
 • yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus, josta uusi jäsen saa hyvän kuvan yhdistyksen toiminnasta 
 • viimeisimmät yhdistyksen jäsenkirjeet tai jäsenlehdet 
 • IT-lehti (jäsen saa lehden vasta, kun tiedot on lisätty Invalidiliiton jäsenrekisteriin)
 • Invalidiliiton esite 
 • lista yhdistysten ja liiton jäsenetuuksista 
 • tietoa aluetoiminnasta
 • jäsenmaksukuitti

Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus

 • liittyä jäseneksi ja pysyä jäsenenä 
 • läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa
 • osallistua yhdistyksen toimintaan 
 • toimia yhdistyksen luottamushenkilönä hallituksessa tai muissa tehtävissä 
 • oikeus tehdä aloitteita yhdistykselle, toimitetaan kirjallisesti hallitukselle 
 • saada tietoa yhdistyksen toiminnasta 
 • saada kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen vähintään kahta viikkoa ennen kokouspäivää 
 • hyödyntää yhdistysten ja Invalidiliiton jäsenetuja 
 • kymmenesosan määrävähemmistön osana oikeus määrätä ylimääräisen yhdistyksen kokouksen kutsumisesta koolle (liiton jäsenyhdistyksen mallisäännöt)
 • oikeus erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Varsinaisten ja kannattajajäsenten velvollisuudet

 • noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä 
 • maksaa vuosittain yhdistyksen syyskokouksen vahvistama jäsenmaksu 
 • olla lojaali yhdistystä kohtaan eli toimia edistäen yhdistyksen tarkoitusta 
 • ilmoittaa yhdistykselle nimen- ja osoitteenmuutoksista 
 • ottaa vastaan se tehtävä, johon yhdistyksen kokous hänet valitsee, jos hän on ollut päätöstä tehdessä läsnä, eikä hän kieltäydy tehtävästä säännöissä määrätyllä tavalla määräaikaan mennessä.